Firmaet bag Betalingsservice, Nets, er kommet Kolding Kommune til undsætning, så PBS-opkrævningerne for maj måned alligevel kan opkræves via Betalingsservice. Det er også lykkedes i 12. time at bremse udsendelsen af 9.000 girokort til de borgere, som er tilmeldt PBS.Den 16. april genåbner Buen som gågade med plads til busser og cyklister.Kolding Kommune starter efter påske en ny analyserunde, hvor drikkevandskvaliteten fra små private vandforsyningsanlæg, der forsyner 1–9 ejendomme, skal undersøges. Ca. 150 husstande vil modtage brev om, at de skal have kontrolleret ejendommens vandforsyning.Mellem 30 og 40 fritstillede medarbejdere fra Kære Pleje ansættes nu midlertidigt hos Kolding Kommune. Efter Kære Plejes konkurs har Kolding Kommune et beredskab, der sikrer alle 487 ældre får hjemmehjælp. Med de midlertidige ansættelser betyder det, at flere ældre vil møde de samme kendte ansigter som hidtil.Kolding er blevet udvalgt til DR Ramasjangs liveudsendelse d. 9. maj.Traditionen tro var der taler, klapsalver, og ikke mindst røde pølser, da der torsdag 10. april var rejsegilde på Sundhedscenter Kolding.I år bliver iPad’en en tro følgesvend, når kommunen holder tilsyn med kampen mod Kæmpe-bjørnekloen.Der er ved komme godt gang i byggeriet igen i Kolding Kommune. Borgerne er igen begyndt at bruge penge på at bygge om og til. Det giver travlhed i kommunens byggesagsafdeling.Firmaet Kære Pleje stopper med hjemmehjælp i Kolding Kommune, og 487 ældre skal vælge ny leverandør af hjemmehjælp. I de kommende dage får de berørte ældre brev, hvor de skal vælge imellem de to private, Attendo og Trekantens Rengøring og Pleje eller Kolding Kommune.Jobcenter Kolding rokker ved den klassiske opfattelse af, hvordan et jobcenter skal være med Cafe Kolding i lokalet, der før var modtagelse, og planen om at blive til Det Hjertelige Jobcenter. Målet er at møde borgere og virksomheder på en ny og mere imødekommende måde.Forårsklargøring af kommunens vejeDer er fundet en løsning på nedenstående problem, så indholdet af artiklen er ikke længere dækkende. Opkrævningerne sker via PBS.Skaterhallen på Dalby Gård, som blev lukket i begyndelsen af måneden på grund af asbest- nedfald fra loftet, genåbnes fredag den 11. april.I mange haver og terrasser er der livlig aktivitet her i foråret. Måske trænger havemøblerne, murværket eller drivhuset til en grundig rengøring efter vinteren, og så er det vigtigt, at du følger nogle simple forholdsregler for ikke at skade miljøet.Kolding Kulturnat indbyder til åben konkurrence om at lave årets Kulturnat-plakat.På grund af skimmelsvamp er Christiansfeld Centret, Kongensgade 9A, blevet midlertidigt lukket. I stedet rykker centret, som huser turistbureau, videncenter og byinformation, for en stund ind i Christiansfelds tidligere bibliotek i Nørregade 12.Kolding er blevet en populær studieby. Antallet af studerende på de videregående uddannelser ventes at stige med 440 i 2014, blandt andet fordi de videregående uddannelser har satset på design.Pensionister, gangbesværede og andre borgere, som er visiteret til at blive kørt til og fra læge, skal fremover bestille transport på en ny måde. Fra 1. april skal kørsel bestilles hos kommunens kørselskontor på telefon 7979 1718. Kontoret har åbent alle hverdage i tidsrummet klokken 8-14.Koldings borgmester valgt som formand for Kommunernes Landsforenings Udvalg for Teknik og Miljø.Med projekt Kratskolen vandt Skanderup-Hjarup Forbundsskole 14. marts 2014 Kolding Kommunes nye designpris deSIGNE. Kratskolen, som bliver et attraktivt og fleksibelt aktivitetsområde, er skabt i en designproces, hvor skolens elever har spillet en central rolle.Onsdag den 5. marts 2014 summede Kolding Hallerne af liv, da 36 forældrebestyrelser fra kommunens dagtilbud gik i gang med en designproces, hvor de arbejdede med dilemmaer fra bestyrelsesarbejdet.Fra første november bliver det obligatorisk at modtage Digital Post fra det offentlige, men allerede fra første marts kan du søge om fritagelse.Efter at Caregruppen har varslet konkurs, vil Kolding Kommune ansatte nogle af firmaets medarbejdere midlertidigt. I alt venter Kolding Kommune at indgå aftaler med 8-10 medarbejdere, formentlig i dag. Det betyder, at flere ældre vil møde de samme kendte ansigter som hidtil.Idrætsbygningen i Brostræde i Kolding har fået ubudne ”gæster” i form af rotter på 1. sal i bygningen.Renovationsafdelingen sender i disse dage brev ud til 11.400 virksomheder om opkrævning af affaldsgebyrer . Målet er at sikre, at virksomhederne i god tid bliver gjort opmærksom på muligheden for at søge om fritagelse for at betale gebyrer.En idémand med hang til nostalgi, et museum skabt af ildsjæle samt en forening, der får Kolding til at læse. Hvem skal have Kolding Kommunes Kulturpris 2014? Det bliver afsløret ved årets kulturfest den 2. marts.Kolding Byråd har besluttet at Dronning Dorothea Skolen lukkes efter dette skoleår, og at skolens distrikt deles op i tre områder, som overføres til henholdsvis Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen.En stikprøveundersøgelse af vandet i 68 ældre huse i Kolding by viser intet eller meget lidt bly i drikkevandet i de 66 af ejendommene, og der er ifølge embedslægen ingen sundhedsfare forbundet med at drikke vandet disse steder. I to ejendomme, Munkegade 8 og Ibsvej 2, ligger indholdet over myndighedernes grænseværdi. Beboerne på de to adresser er orienteret. De er anbefalet så vidt muligt ikke at drikke vand fra hanen og det frarådes direkte at børn og gravide drikker det. I øvrigt anbefales det at følge de særlige råd fra embedslægen, indtil vandledningerne ind til de to ejendomme er udskiftet. Ejerne af de øvrige 66 huse modtager inden for kort tid et brev fra kommunen med resultatet af vandprøven.Fra lørdag den 1. marts lukkes Buen i Kolding for trafik på strækningen mellem Kolding Å og Ågade. Da mange bilister plejer at bruge den pågældende strækning, forventes lukningen specielt i starten at skabe ekstra trængsel i de omkringliggende gader.Ny aften-hotline står klar med teknisk hjælp og vejledning i brugen af de obligatoriske selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside.Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune har netop lagt sidste hånd på et nyt administrationsgrundlag for kommunens skoler, og dermed er grunden lagt til, at de enkelte skoleledelser nu kan planlægge de sidste detaljer for det kommende skoleår, hvor den nye skolereform træder i kraft.Gaderenovering på LindegadeKolding Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg har i enighed besluttet at Dronning Dorothea Skolen lukkes efter dette skoleår, og at skolens distrikt deles op i tre områder, som overføres til henholdsvis Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen.Ved udskiftning af vandledninger og stikledninger i Ottosgade i Kolding har TREFOR Vand konstateret, at vandrørene til seks ejendomme indeholder bly. Fundet får Embedslægen, Kolding Kommune og TREFOR Vand til at lave en stikprøveundersøgelse for at kortlægge, om der skulle være bly i vandrørene i andre områder. Der er ikke tale om bly i det generelle ledningsnet, men i de enkelte stikledninger ind til ejendommene.I disse dage får ansatte på skolerne i Kolding Kommune en flot bog om design i hænderne. Publikationen er udviklet af Kirsten Jensen, publikumsudviklingsansvarlig på Trapholt i samarbejde med Gitte Stokholm Klausen, Grith Rasmussen og Lisbet Larsen fra henholdsvis Lyshøjskolen, Munkevængets Skole og Kongsbjergskolen i Kolding Kommune. Firkløveret har skrevet bogen som et redskab til, hvordan lærerne i Kolding Kommune helt konkret kan få designpædagogik ind i den daglige undervisning.Mere end 54.000 har set Kolding Kommunes humoristiske film ’Kunsten at finde den eneste ene’. Filmen skal være med til at trække tilflyttere til og er målrettet singler mellem 20 og 50 år.To projekter med sammenlagt 150 ungdomsboliger er på vej ved Campusområdet i Kolding, og flere byggerier kan følge efter. Hermed styrker Kolding sin position som studieby og imødekommer behovet for flere ungdomsboliger de kommende år.5 spændende forslag til en ny daginstitution er nu bedømt, og en vinder er fundet.Kolding Kommunes Handicappris 2013 gik til tidligere formand for Handicaprådet, den 73-årige koldingenser Stepan Svoboda.Torsdag den 5. december 2013 passerede stormen Bodil Kolding. Fra denne side kan du få overblik over trafik, offentlig transport, varme og el, vejr, m.m. via de relevante selskabers og myndigheders hjemmesider.Færre borgere klager, og flere beder om rådgivning og vejledning. Sådan har tendensen været i første halvår af 2013 for Kolding Kommunes borgerrådgiver.En række nye områder bliver pr. 1. december 2013 omfattet af loven om overgang til obligatorisk selvbetjening. Det vil sige, at de borgere, som kan selv, skal selv.Kolding Byråd har vedtaget et forslag om at nedlægge Dronning Dorothea Skolen i Kolding, som derved i praksis vil blive sammenlagt med Munkevængets Skole. Forslaget sendes nu til høring.Kolding Kommune underskrev mandag 18. november en formel Samarbejdsaftale med IBC, Hansenberg, Business Kolding og LO.123 kandidater dystede om 25 pladser ved kommunalvalget i Kolding 19. november. På denne side kan du se, hvem der blev valgt og deres personlige stemmetal.Venstres Jørn Pedersen fortsætter som borgmester i Kolding Kommune. Alle partier i det nye byråd er med i konstitueringen.50.095 borgere i Kolding Kommune har tirsdag stemt ved kommunalvalget. Det giver en stemmeprocent på 72 pct.Her kan du se, hvor mange mandater de enkelte partier/lister får i det nye byråd, hvor antallet af medlemmer bliver reduceret fra 31 til 25. Du kan også se, hvor mange procent af stemmerne partiet/listen har fået. I parentesen oplyses forskellen i forhold til tilslutningen ved det seneste kommunalvalg i 2009.Nu begynder resultaterne fra de første afstemningssteder at komme. Fra denne siden kan du se fordelingen af stemmer pr. parti/liste for hvert af kommunens 15 afstemningssteder. Resultaterne bliver tilgængelige, efterhånden som optællingen skrider frem.I nedenstående skema kan du se, hvor stor en procentdel af samtlige stemmeberettigede der, har afgivet deres stemme på kommunens 15 valgsteder.Langs Kolding Å er der allerede anlagt seks åsteder - små åndehuller, hvor man i naturskønne omgivelser kan slappe af, hygge sig, lege og få motion. Nu er yderligere tre åsteder ved at være færdig.Tre 0. klasser fra Bakkeskolen i Kolding har i år hjulpet Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen med at finde årets juletræ, der sættes op og tændes på Akseltorv i Kolding, fredag den 29. november.Der har i nat været røgudvikling i en tørretumbler på Plejecenteret Munkensdam. Brandvæsnet blev tilkaldt, men der opstod på intet tidspunkt ildløs.41 borgere fra Kolding Kommune har søgt om tilladelse til at stemme hjemme til kommunal- og regionsvalget på grund af sygdom eller manglende førlighed.Alle virksomheder og foreninger med CVR-nummer har nu fået en digital postkasse til post fra det offentlige – herunder Kolding Kommune. De virksomheder og foreninger, som ikke selv har søgt om at få en digital postkasse, rådes til snarest at søge om at få en medarbejdersignatur, så de kan få adgang til elektronisk post, som fremover sendes til deres digitale postkasse.Flere virksomheder i Kolding Kommune oplever fremgang. Der er hele 27 gazellevirksomheder i kommunen, der mandag var inviteret på rådhuset, dels for at markere deres flotte fremgang og dels for at skabe netværk, da nogle af dem er mindre virksomheder.Kolding Kommune mister med udgangen af november måned seniordirektør Lone Vesterman Rasmussen, der har fået nyt job. Pr. 1. december tiltræder hun stillingen som direktør for social, sundhed og arbejdsmarked i Tønder Kommune.Renovationsafdelingen tager nu problematikken om manglende adgang til hjertestartere i egen hånd: Ved alle fem genbrugspladser i Kolding kommune er der nu adgang til en hjertestarter – også uden for åbningstiden.Med en rap-tegnefilm forsøger Kolding Kommune at få flere unge til at stemme til kommunalvalget 19. november.Kolding Kommune har fældet 27 træerne i Vamdrup bymidte som led i et byforskønnelses-projekt. Træerne var døde, døende eller i dårlig vækst. De fældede træer skal nu erstattes af nye træer af sorten Kejserlind, som der allerede står flere af i bymidten. Samtidig har kommunen taget kontakt til handelsstandsforeningen for at diskutere, hvordan man kan sikre en god julebelysning i Vamdrup trods træfældningen.Efter den voldsomme storm 28. oktober 2013 skal der nu ryddes op.Der er indgået to valgforbund forud for kommunalvalget i Kolding Kommune 19. november 2013.Kolding Kommune udbyder nu endnu et delområde til salg i erhvervsudstykningen Nordic Synergy Park.Flere end 300.000 foreninger og virksomheder med CVR-numre mangler ifølge Erhvervsstyrelsen stadig at få oprettet en digital postkasse, så de er klar, når det offentlige – herunder Kolding Kommune – 1. november begynder at sende digital post.I disse uger bliver de første forældre inviteret til at deltage i det nye koncept "Familieiværksætterne".Foreninger tildeler Kolding Kommune en flot 2. plads i forhold til service og samarbejde mellem foreningslivet og kommunen.Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på et afstemningssted ved kommunal- og regionsvalget 19. november, så kan du nu søge om at få lov at stemme hjemme.Fire private firmaer og Kolding Kommune vil fra årsskiftet tilbyde hjemmehjælp til kommunens ældre. Det betyder, at ældre kan vælge imellem Attendo, Trekantens pleje og Rengøring, Kære Pleje, Caregruppen samt Kolding Kommune.Kolding Kommune har med øjeblikkelig virkning stoppet samarbejdet med Tryghedsplejen, der i de seneste år har leveret hjemmehjælp og hjemmepleje under den såkaldte fritvalgsordning, hvor borgerne har kunnet vælge, om de ville modtage hjælp fra en række private firmaer – der iblandt Tryghedsplejen - eller kommunens egen hjemmehjælp og hjemmepleje.Nu bliver det lettere for gæsterne på Kolding Uddannelses Center (KUC) at vælge den ekstra sunde forplejning. ”Café de 5 Årstider” er som det første spisested i Kolding blevet nøglehulscertificeret, og det betyder, at de sundere mad- og drikkevarer nu er markeret med et lille nøglehulsskilt.Koldings nye badeanlæg skal placeres i Kolding Fjord for enden af Lyshøj Alle. Det besluttede et flertal af politikerne på byrådsmødet 30. september 2013.Efter en udbudsrunde har Kolding Kommune nu skrevet kontrakt med tre firmaer, som fra den 1. januar 2014 er godkendt til at levere hjemmehjælp og hjemmepleje til de borgere i kommunen, der er visiteret til sådanne ydelser.Selv de mindste børn i Kolding får hjælp og støtte til klare det danske sprog, og som forholdsvis ny Social-, børne- og integrationsminister valgte Annette Vilhelmsen at lægge vejen forbi Kolding for at høre om de erfaringer.Seniorforvaltningen i Kolding Kommune har i de seneste dage modtaget en del henvendelser fra modtagere af hjemmehjælp og –pleje, fordi de gennem den lokale presse har fået det indtryk, at der fra årsskiftet skæres kraftigt ned på den hjælp, man kan modtage i hjemmet, og at kvaliteten forringes.Som en af de første kommuner i Danmark har Kolding benyttet sig af en ny lov og udbudt personlig og praktisk hjælp til syge og ældre i licitation. Resultatet viser, at der er milliongevinster at hente på nøjagtig den samme hjemmehjælp.Et enigt byråd har indgået forlig om Kolding Kommunens budget for 2014. Forliget sikrer kommunen en mere robust økonomi, hvor der også bliver råd til udvikling de kommende år.En skøn blanding borgere, der afspejlede hele samfundet, dukkede onsdag 11. september op på Den Internationale Højskole i Kolding til Integrationsrådets inspirationsarrangement om integration, ghettoliste og bredt samarbejde.For et par uger siden sendte kommunen en invitation ud til borgerne, hvor de blev tilbudt en rundvisning på Koldings splinternye plejecenter, Bertram Knudsens Have, og den invitation er der rigtig mange, der har taget imod.Valgbestyrelsen har netop godkendt 20 kandidater til det nært forestående valg til Ældrerådet i Kolding Kommune , og dermed bliver der kamp om pladserne, idet rådet har 13 medlemmer.Koldings forarbejde for at skabe arabiske investeringer og små lokale eksportsuccesser bliver nu koblet sammen med regeringens arabiske initiativ.Kolding Kommune stryger ind i top ti i DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse om kommunernes lokale erhvervsklima.Over 1000 personer har tilmeldt sig Facebook-siden Stig På, der er den digitale udløber af Det rullende Jobcenter - bussen der kører rundt og formidler job i hele Kolding Kommune.Der var trængsel omkring spaden i Vonsild, da borgmester Jørn Pedersen havde taget det første spadestik til et nyt supermoderne plejecenter. Han tilbød nemlig, at andre tilstedeværende også kunne tage et spadestik for at få det store projekt sat godt i gang, og det tilbud tog adskillige imod.Et stærkt faldende antal fødsler i Kolding Kommune er den direkte årsag til, at kommunen nu bliver nødt til at tage afsked med 31 dagplejere.Det var nærmest symbolsk, da formanden for Kolding Kommunes seniorudvalg, Søren Rasmussen, fik overrakt ”nøglerne” til et nyt og moderne plejecenter af projektchef Niels Christian Træholt fra entreprenørfirmaet MT Højgaard.Det er et supermoderne plejecenter, der på mandag bliver overdraget til Kolding Kommune af entreprenørfirmaet MT Højgaard.Op til kommunalvalget i november sender Kolding Kommune en stemmebus rundt til de mange uddannelsesinstitutioner, for at få flere unge til at stemme. Bussen kommer også på besøg i syv landsbyer. De to lokale virksomheder, Emballage Bureauet og Inprint, tog imod en udfordring og har opfundet og designet mobile stemmebokse.Christiansfeld Centret har for andet år i træk tilbudt byens gæster byvan-dringer i Christiansfeld om formiddagen i juli måned. Dette års omvisninger har været en stor succes med mange interesserede deltagere.Kolding Kommunes folkeskoler leverer høje faglige resultater. Og så leverer Kolding Kommunes folkeskoler i øvrigt også samtidig en fantastisk høj elev- og lærertrivsel.Medarbejderne og ledelsen af Hjemmestøtten for Sindslidende i Kolding Kommune har netop fået et gevaldigt klap på skulderen, idet den forholdsvis lille arbejdsplads under Socialforvaltningen netop har modtaget fagforeningen FOA’s årlige pris ”Årets arbejdsplads”.Kolding Byråd har netop besluttet at frigive 31 mio. kroner til en ny daginstitution, der efter hensigten skal bygges i Seest i nærheden af Bakkeskolen.Intet er som det plejer at være på Olivenhavens pleje- og aktivitetscenter i disse dage. I denne uge holdes der nemlig kinesisk temauge på centeret, og det er ensbetydende med, at en række aktiviteter sætter fokus på det enorme asiatiske land.”Kom og besøg Skatkammeret og få materialer og inspiration til, hvordan genbrugsmaterialer kan bruges, når der arbejdes kreativt med design og kunst”. Sådan lyder opfordringen fra Lisbet Larsen og Elisa Theil, der er i fuld gang med at indrette Koldings nye Skatkammer i den tidligere svømmesal på Dronning Dorothea Skolen.


Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.