Koldings vision ’Vi designer livet’ har fået et nyt og meget konkret aftryk: En helhedsplan for den nye bydel i Eltang, som er udviklet i dialog med beboerne i Eltang, potentielle tilflyttere og fagfolk.Har du fået cyklen ud af garagen efter sommerferien? For nu gælder det om at få gang i pedalerne igen. Kolding Kommune opfordrer alle virksomhedsledere og ansatte til at tilmelde sig kampagnen: 'Vi cykler stadig til arbejde'.Motorvejen ved Kolding Øst er nu reelt tresporet, men der er fortsat ikke planer om at sætte en støjskærm op ved Bramdrupdam. Den beslutning står Kolding Kommune uforstående overfor, og havde derfor bedt om foretræde for Folketingets Trafikudvalg.Glæd dig! Fredag den 19. september fejrer Kolding åbningen af det nye universitet med et brag af en gratis koncert for hele kommunen. Kom til StudieRock 2014 og oplev blandt andre Dúne og Magtens Korridorer. Alle er velkomne.På bibliotekerne i Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld kan du nu mindst én gang om ugen få hjælp til selvbetjening via nettet, digital post, NemID, osv., når Koldingbibliotekernes IT-Café og Kolding Kommunes Borgerservice har træffetid.Kom og oplev et væld af gamle håndværkstraditioner, når en masse håndværkere demonstrerer en bred vifte af vidt forskellige håndværksfag på Håndværkets Dag den 13. september 2014 mellem kl. 10.00 og 15.00 på Prætoriustorvet i Christiansfeld.Borgerservice i Kolding har flere end 1.000 nye sundhedskort liggende, som PostDanmark ikke har kunnet aflevere til borgere i kommunen. Kan et af dem være dit? I givet fald kan du hente sundhedskortet hos Borgerservice, Bredgade 1, i Kolding.I forbindelse med Den nationale flagdag 5. september hædrer Kolding Kommune, de der har været udsendt i internationale missioner for forsvaret. I år foregår det på Koldinghus, hvor mellem 300-400 veteranerne og deres familier deltager.En ny Giv et praj-app gør det nemmere for borgerne at indberette problemer med veje, stier og grønne områder. Også kommunen høster gevinster af den nye app.75 udstillere har allerede meldt sig til messen, men der er stadig plads til virksomheder, der vil møde deres næste medarbejder eller høre mere om efteruddannelse og kurser.Det virker realistisk, men det er blot en øvelse. Den 4. september 2014 opstår der en voldsom brand på skoleskibet "Jylland", der netop er på vej ind gennem Kolding Fjord. Over 100 mennesker kommer til skade i større eller mindre grad, flere af dem dør. Men heldigvis er det blot en øvelse.Børn, forældre og ansatte i den nye børnehave i Seest kan glæde sig til en hverdag i kunstens tegn, når huset tages i brug næste år. Statens Kunstfond har bevilget knap en halv million kroner til kunstudsmykning af den nye institution.Tilbage i 1988 var der for første gang indvielse af, som der stod i avisen, en anderledes institution på Centervej. Der blev indviet 32 boliger til mennesker med særlige behov. Vejle Amt havde udsendt invitationen. I 2014 er det Kolding Kommune, der har udsendt invitation til indvielse af Bramdrupdam Bofællesskaber.Kolding Kommune har igangsætter en analyse af detailhandlen i kommunen for at skabe et overblik over detailhandlens aktuelle tilstand.Der skal bygges 95 nye lejligheder midt i Kolding. Der bliver tale om boliger, der kommer til at ligge lige ud til gågaden.466 studerende mangler en bolig i Kolding, og borgmester Jørn Pedersen opfordrer alle til at byde ind med ledige værelser, så de unge kan være klar til en god studiestart.I juni 2015 træder helt nye køreplaner for bybusserne i Kolding i kraft. De skal løse nogle af de svagheder, som kendetegner bybustrafikken i dag. Første udkast til det nye bybusnet ligger klar. Hvis du vil være med til at præge fremtidens bybuskørsel i Kolding, så har du mulighed for at komme med dine forslag og bemærkninger i høringsfasen frem til 26. september.Den tværgående indsats for sundhed og friluftsliv i Kolding Kommune har sikret kommunen den flotte titel ”Danmarks Friluftskommune 2014”.Unge graffitimalere får nu chancen for frivilligt at komme i fængsel og lave graffiti inden for murene. Kolding Arrest stiller mure i den indre gård til rådighed for at understøtte kommunens graffitiindsats, hvor man tilbyder graffitivægge på udvalgte steder.Værestedet De Frie Fugle i Kolding lagde igen baggård til lovlig graffiti, da de fik udsmykket endnu en væg.ÅBENT HUS: Værestedet De Frie Fugle i Kolding udvider udendørs graffitikunstværk med hjælp fra Kultur Logen.Efter sommerferien og i løbet af efteråret anlægges der fem nye stier eller cykelbaner til glæde for cyklisterne i Almind, Vamdrup og Kolding.Efter sommerferien bliver der sat ny gadebelysning op på stien langs Herredsvej i Vamdrup, som gennem længere tid har været plaget af hærværk.Kolding Kommune har værtsskabet, når Dansk Boldspil-Union (DBU) i næste uge afvikler Åbne Nordiske Mesterskaber for U-17 herre-fodboldlandshold, og det er ensbetydende med, at der fra på mandag den 28. juli og en lille uge frem spilles ikke mindre end 11 landskampe på Kolding Stadion og på Mosevej StadionTil efteråret kommer fem af Kolding Kommunes biler til at køre på el. De miljøvenlige biler udleder ikke sundhedsskadelige partikler, og samtidig udleder de mindre CO2 end benzin- og dieseldrevne køretøjer.Lejerbo Kolding opfører 35 bæredygtige almene boliger på Fyrværkerigrunden i Seest. Men hvad skal der ske med resten af området? Det skal en ny lokalplan fastlægge rammerne for. Omkring årsskiftet ventes et udkast til lokalplan at blive sendt i høring, og samtidig vil kommunen invitere til borgermøde om planerne for området.En række tilpasninger af krydset Skamlingvejen-Østerbrogade i Kolding skal nu få trafikken til at glide lidt mere flydende.Kolding bliver en af de fire spillebyer, der skal danne rammen om VM i kvindehåndbold, når Danmark i december 2015 for første gang er ene-vært for denne store begivenhed.Nu bliver det lettere for ældre, hjemmeboende borgere, som føler sig lidt ensomme, at komme ud og få nyt indhold i hverdagen. To nye aktivitetskonsulenter ansat i Senior- og Socialforvaltningen vil de kommende halvandet år hjælpe ældre med at finde spændende aktiviteter, som de har lyst til at deltage i. De første gange kan aktivitetskonsulenterne tage med, så den ældre kommer trygt og roligt i gang.Hvert år udbetaler Kolding kommune over seks millioner kroner til frivilligt socialt arbejde. Kolding er dermed den kommune i Danmark, som i forhold til indbyggertallet giver den største støtte til frivilligt socialt arbejde. Mange af pengene går til de frivillige foreningers husleje. Frivillig Kolding har gennem længere tid søgt efter bedre og billigere lokaler for at kunne give byens mange frivillige og frivillige foreninger bedre rammer.Kolding Kommune har midlertidigt lukket for den frie adgang til kommunens nye digitale byggesagsarkiv. Det sker, efter at der er fundet CPR-numre i arkivet.En ny serie af specialdesignede skilte skal gøre Kolding midtby mere imødekommende og lettere at finde rundt i for fodgængere. De første skilte sættes op i begyndelsen af juli. Samtidig skal grønne prikker i vejbelægningen hjælpe med til at skabe opmærksomhed om attraktionerne i bymidten.Til september 2014 forventes antallet af studerende på de videregående uddannelser i Kolding at stige med 440 i forhold til 2013, og det øger presset på de eksisterende ungdomsboliger. Kommende studerende behøver dog ikke frygte, at stå uden tag over hovedet, for i Kolding Kommune er der nemlig boliggaranti. Det betyder, at alle studerende er garanteret en bolig.Ledelserne på skolerne i Kolding Kommune er netop nu i fuld gang med de sidste tilrettelæggelse af det kommende skoleår. På grund af den nye skolereform, bliver det som bekendt på mange måder anderledes end det skoleår, der afsluttes i disse dage.Et stort ønske om en motorvejsafkørsel syd for Kolding bliver nu opfyldt. Folketinget giver i en ny trafikaftale 29,5 mio. kr. til en ny motorvejsafkørsel nær Taps. Kolding Kommune skal selv betale den øvrige halvdel. Der er tidligere lavet analyser af trafikken, og derfor har Kolding Kommune foreslået et nyt tilslutningsanlæg med rundkørsler ved Ødisvej.Undervisningsministeriet har målgruppeorienteret deres hjemmeside vedrørende ”Den nye Folkeskole”. Det er dermed nemmere for forældre og elever at finde informationer om den skoledag, der venter dem efter sommerferien.Fra 1. august dækker dit gule sundhedskort ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort.At det er godt at være kontorelev ved Kolding Kommune blev slået fast med syvtommersøm, da kommunen blev kåret som ”Årets elevplads 2014” af IBC i konkurrence med 19 offentlige og private virksomheder.Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage digital post fra det offentlige, hvis du er over 15 år og har et CPR-nummer. Efter sommerferien sender kommunen et brev ud til alle borgere i målgruppen. Udsendelsen af disse underretningsbreve bliver billigere, hvis du allerede nu tilmelder dig digital post fra det offentlige.Senest 1. november skal alle over 15 år kunne modtage digital post fra det offentlige. Her midt i juni har 43,7 pct. af borgerne i Kolding oprettet en digital postkasse. For at få resten med planlægger kommuner en vifte af forskellige aktiviteter efter sommerferien for at markedsføre digital post.Magtens Korridorer, WAFANDE og DUNÈ vil sammen med flere tusinde studerende markere åbningen af Syddansk Universitet fredag 19. september med StudieRock, en gratis koncert foran det nye universitet. StudieRock er Kolding Kommunes og Syddansk Universitets gave til de mange studerende ved Koldings uddannelsesinstitutioner, for at vise universitet og det nye campusområde frem.DM i Design i Kolding byder på både designsprint og -maraton, når unge konkurrerer i discipliner som streetart, FabLab innovation, accessories og pallebyg til august.Alle Kolding Kommunes dagtilbud bruger pr. 1. juni 2014 et nyt kommunikationssystem – NemIntra.Hvad skal dit barn lave i ferien? Her finder du masser af inspiration til en sjov og spændende ferie.Fra mandag 26. maj, og de tre følgende mandage, sætter TV Kolding fokus på de Digitale Selvbetjeningsløsninger som snart bliver obligatoriske at benytte.Dansk Folkeparti havde – som i det øvrige land - et kanonvalg til EU-parlamentet i Kolding Kommune i forhold til EU-valget for fem år siden.Det psykiske arbejdsmiljø for lederne i Kolding Kommunes daginstitutioner og SFO’er er helt i top – og langt bedre end de øvrige kommuner i det sydjyske.Mandag den 12. maj besøgte Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager Kolding for at høre, hvordan blandt andre Kolding Kommune arbejder med fornyelse.Skolereformen sætter fokus på mere målstyret pædagogik.Borgerservice i Kolding, Bredgade 1, holder ekstraordinært åbent lørdag 10. maj og lørdag 17. maj, så borgere kan brevstemme til valget 25. maj.555 færre borgere er på offentlig forsørgelse i Kolding Kommune, end Staten forventede da Rammevilkårene for 2012-2013 blev fastsat.Kolding Kommune advarer grundejere mod at lade deres tag behandle med algerens, som ikke er godkendt til formålet. Advarslen kommer, efter at en del fisk i weekenden blev fundet døde i to søer ved Almind. Forureningen skyldes efter alt at dømme, at en række boligejere i en nærliggende boligforening har fået renset tage med et ikke-godkendt algebekæmpelsesmiddel.Efter at posthuset i Kolding er flyttet fra Banegårdspladsen til Føtex i Helligkorsgade har handicappede efterspurgt flere P-handicappladser tættere på Føtex. Men det er rent faktisk muligt at parkere i nærheden af det nye posthus, når man har et handicapskilt.Fonden Business Kolding har ansat Tommy Langhoff som ny Adm. Direktør med virkning fra 1. juni 2014.Kolding Byråd har besluttet at opretholde de nuværende Væresteder med eftermiddagstilbud for børn på 4.–6. klassetrin i det kommende skoleår, ligesom der også oprettes eftermiddagstilbud i Fynslund og Ødis, så hele kommunen er dækket ind.28. april 2014 har byrådet godkendt Kolding Kommunes årsregnskab for 2013. Men hvad gemmer der sig bag alle tallene? Hvad har borgerne fået for de penge, som de har betalt i skat og afgifter? Det giver årsregnskabet indblik i.Traditionen tro var der taler, klapsalver, og ikke mindst røde pølser, da der torsdag 10. april var rejsegilde på Sundhedscenter Kolding.I år bliver iPad’en en tro følgesvend, når kommunen holder tilsyn med kampen mod Kæmpe-bjørnekloen.Firmaet Kære Pleje stopper med hjemmehjælp i Kolding Kommune, og 487 ældre skal vælge ny leverandør af hjemmehjælp. I de kommende dage får de berørte ældre brev, hvor de skal vælge imellem de to private, Attendo og Trekantens Rengøring og Pleje eller Kolding Kommune.Skaterhallen på Dalby Gård, som blev lukket i begyndelsen af måneden på grund af asbest- nedfald fra loftet, genåbnes fredag den 11. april.Kolding er blevet en populær studieby. Antallet af studerende på de videregående uddannelser ventes at stige med 440 i 2014, blandt andet fordi de videregående uddannelser har satset på design.Koldings borgmester valgt som formand for Kommunernes Landsforenings Udvalg for Teknik og Miljø.Efter at Caregruppen har varslet konkurs, vil Kolding Kommune ansatte nogle af firmaets medarbejdere midlertidigt. I alt venter Kolding Kommune at indgå aftaler med 8-10 medarbejdere, formentlig i dag. Det betyder, at flere ældre vil møde de samme kendte ansigter som hidtil.Idrætsbygningen i Brostræde i Kolding har fået ubudne ”gæster” i form af rotter på 1. sal i bygningen.Renovationsafdelingen sender i disse dage brev ud til 11.400 virksomheder om opkrævning af affaldsgebyrer . Målet er at sikre, at virksomhederne i god tid bliver gjort opmærksom på muligheden for at søge om fritagelse for at betale gebyrer.En idémand med hang til nostalgi, et museum skabt af ildsjæle samt en forening, der får Kolding til at læse. Hvem skal have Kolding Kommunes Kulturpris 2014? Det bliver afsløret ved årets kulturfest den 2. marts.Kolding Byråd har besluttet at Dronning Dorothea Skolen lukkes efter dette skoleår, og at skolens distrikt deles op i tre områder, som overføres til henholdsvis Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen.En stikprøveundersøgelse af vandet i 68 ældre huse i Kolding by viser intet eller meget lidt bly i drikkevandet i de 66 af ejendommene, og der er ifølge embedslægen ingen sundhedsfare forbundet med at drikke vandet disse steder. I to ejendomme, Munkegade 8 og Ibsvej 2, ligger indholdet over myndighedernes grænseværdi. Beboerne på de to adresser er orienteret. De er anbefalet så vidt muligt ikke at drikke vand fra hanen og det frarådes direkte at børn og gravide drikker det. I øvrigt anbefales det at følge de særlige råd fra embedslægen, indtil vandledningerne ind til de to ejendomme er udskiftet. Ejerne af de øvrige 66 huse modtager inden for kort tid et brev fra kommunen med resultatet af vandprøven.Fra lørdag den 1. marts lukkes Buen i Kolding for trafik på strækningen mellem Kolding Å og Ågade. Da mange bilister plejer at bruge den pågældende strækning, forventes lukningen specielt i starten at skabe ekstra trængsel i de omkringliggende gader.Ny aften-hotline står klar med teknisk hjælp og vejledning i brugen af de obligatoriske selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside.Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune har netop lagt sidste hånd på et nyt administrationsgrundlag for kommunens skoler, og dermed er grunden lagt til, at de enkelte skoleledelser nu kan planlægge de sidste detaljer for det kommende skoleår, hvor den nye skolereform træder i kraft.Gaderenovering på LindegadeKolding Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg har i enighed besluttet at Dronning Dorothea Skolen lukkes efter dette skoleår, og at skolens distrikt deles op i tre områder, som overføres til henholdsvis Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen.Ved udskiftning af vandledninger og stikledninger i Ottosgade i Kolding har TREFOR Vand konstateret, at vandrørene til seks ejendomme indeholder bly. Fundet får Embedslægen, Kolding Kommune og TREFOR Vand til at lave en stikprøveundersøgelse for at kortlægge, om der skulle være bly i vandrørene i andre områder. Der er ikke tale om bly i det generelle ledningsnet, men i de enkelte stikledninger ind til ejendommene.I disse dage får ansatte på skolerne i Kolding Kommune en flot bog om design i hænderne. Publikationen er udviklet af Kirsten Jensen, publikumsudviklingsansvarlig på Trapholt i samarbejde med Gitte Stokholm Klausen, Grith Rasmussen og Lisbet Larsen fra henholdsvis Lyshøjskolen, Munkevængets Skole og Kongsbjergskolen i Kolding Kommune. Firkløveret har skrevet bogen som et redskab til, hvordan lærerne i Kolding Kommune helt konkret kan få designpædagogik ind i den daglige undervisning.Mere end 54.000 har set Kolding Kommunes humoristiske film ’Kunsten at finde den eneste ene’. Filmen skal være med til at trække tilflyttere til og er målrettet singler mellem 20 og 50 år.Hvis du søger en kæreste er Kolding Kommune måske ikke et helt skidt sted at bo. En statistik, som Kolding Kommune har fået lavet om sine tilflyttere, viser nemlig, at der er en overvægt af singler blandt tilflytterne. Derfor sætter kommunen nu fokus på singlerne i en ny bosætningskampagne.To projekter med sammenlagt 150 ungdomsboliger er på vej ved Campusområdet i Kolding, og flere byggerier kan følge efter. Hermed styrker Kolding sin position som studieby og imødekommer behovet for flere ungdomsboliger de kommende år.5 spændende forslag til en ny daginstitution er nu bedømt, og en vinder er fundet.Kolding Kommunes Handicappris 2013 gik til tidligere formand for Handicaprådet, den 73-årige koldingenser Stepan Svoboda.Torsdag den 5. december 2013 passerede stormen Bodil Kolding. Fra denne side kan du få overblik over trafik, offentlig transport, varme og el, vejr, m.m. via de relevante selskabers og myndigheders hjemmesider.Færre borgere klager, og flere beder om rådgivning og vejledning. Sådan har tendensen været i første halvår af 2013 for Kolding Kommunes borgerrådgiver.En række nye områder bliver pr. 1. december 2014 omfattet af loven om overgang til obligatorisk selvbetjening. Det vil sige, at de borgere, som kan selv, skal selv.Kolding Byråd har vedtaget et forslag om at nedlægge Dronning Dorothea Skolen i Kolding, som derved i praksis vil blive sammenlagt med Munkevængets Skole. Forslaget sendes nu til høring.Kolding Kommune underskrev mandag 18. november en formel Samarbejdsaftale med IBC, Hansenberg, Business Kolding og LO.123 kandidater dystede om 25 pladser ved kommunalvalget i Kolding 19. november. På denne side kan du se, hvem der blev valgt og deres personlige stemmetal.Venstres Jørn Pedersen fortsætter som borgmester i Kolding Kommune. Alle partier i det nye byråd er med i konstitueringen.50.095 borgere i Kolding Kommune har tirsdag stemt ved kommunalvalget. Det giver en stemmeprocent på 72 pct.Her kan du se, hvor mange mandater de enkelte partier/lister får i det nye byråd, hvor antallet af medlemmer bliver reduceret fra 31 til 25. Du kan også se, hvor mange procent af stemmerne partiet/listen har fået. I parentesen oplyses forskellen i forhold til tilslutningen ved det seneste kommunalvalg i 2009.Nu begynder resultaterne fra de første afstemningssteder at komme. Fra denne siden kan du se fordelingen af stemmer pr. parti/liste for hvert af kommunens 15 afstemningssteder. Resultaterne bliver tilgængelige, efterhånden som optællingen skrider frem.I nedenstående skema kan du se, hvor stor en procentdel af samtlige stemmeberettigede der, har afgivet deres stemme på kommunens 15 valgsteder.Langs Kolding Å er der allerede anlagt seks åsteder - små åndehuller, hvor man i naturskønne omgivelser kan slappe af, hygge sig, lege og få motion. Nu er yderligere tre åsteder ved at være færdig.Tre 0. klasser fra Bakkeskolen i Kolding har i år hjulpet Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen med at finde årets juletræ, der sættes op og tændes på Akseltorv i Kolding, fredag den 29. november.Der har i nat været røgudvikling i en tørretumbler på Plejecenteret Munkensdam. Brandvæsnet blev tilkaldt, men der opstod på intet tidspunkt ildløs.41 borgere fra Kolding Kommune har søgt om tilladelse til at stemme hjemme til kommunal- og regionsvalget på grund af sygdom eller manglende førlighed.Alle virksomheder og foreninger med CVR-nummer har nu fået en digital postkasse til post fra det offentlige – herunder Kolding Kommune. De virksomheder og foreninger, som ikke selv har søgt om at få en digital postkasse, rådes til snarest at søge om at få en medarbejdersignatur, så de kan få adgang til elektronisk post, som fremover sendes til deres digitale postkasse.Flere virksomheder i Kolding Kommune oplever fremgang. Der er hele 27 gazellevirksomheder i kommunen, der mandag var inviteret på rådhuset, dels for at markere deres flotte fremgang og dels for at skabe netværk, da nogle af dem er mindre virksomheder.Kolding Kommune mister med udgangen af november måned seniordirektør Lone Vesterman Rasmussen, der har fået nyt job. Pr. 1. december tiltræder hun stillingen som direktør for social, sundhed og arbejdsmarked i Tønder Kommune.Renovationsafdelingen tager nu problematikken om manglende adgang til hjertestartere i egen hånd: Ved alle fem genbrugspladser i Kolding kommune er der nu adgang til en hjertestarter – også uden for åbningstiden.Med en rap-tegnefilm forsøger Kolding Kommune at få flere unge til at stemme til kommunalvalget 19. november.Kolding Kommune har fældet 27 træerne i Vamdrup bymidte som led i et byforskønnelses-projekt. Træerne var døde, døende eller i dårlig vækst. De fældede træer skal nu erstattes af nye træer af sorten Kejserlind, som der allerede står flere af i bymidten. Samtidig har kommunen taget kontakt til handelsstandsforeningen for at diskutere, hvordan man kan sikre en god julebelysning i Vamdrup trods træfældningen.Efter den voldsomme storm 28. oktober 2013 skal der nu ryddes op.Der er indgået to valgforbund forud for kommunalvalget i Kolding Kommune 19. november 2013.Kolding Kommune udbyder nu endnu et delområde til salg i erhvervsudstykningen Nordic Synergy Park.I disse uger bliver de første forældre inviteret til at deltage i det nye koncept "Familieiværksætterne".Foreninger tildeler Kolding Kommune en flot 2. plads i forhold til service og samarbejde mellem foreningslivet og kommunen.Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på et afstemningssted ved kommunal- og regionsvalget 19. november, så kan du nu søge om at få lov at stemme hjemme.Fire private firmaer og Kolding Kommune vil fra årsskiftet tilbyde hjemmehjælp til kommunens ældre. Det betyder, at ældre kan vælge imellem Attendo, Trekantens pleje og Rengøring, Kære Pleje, Caregruppen samt Kolding Kommune.Kolding Kommune har med øjeblikkelig virkning stoppet samarbejdet med Tryghedsplejen, der i de seneste år har leveret hjemmehjælp og hjemmepleje under den såkaldte fritvalgsordning, hvor borgerne har kunnet vælge, om de ville modtage hjælp fra en række private firmaer – der iblandt Tryghedsplejen - eller kommunens egen hjemmehjælp og hjemmepleje.Nu bliver det lettere for gæsterne på Kolding Uddannelses Center (KUC) at vælge den ekstra sunde forplejning. ”Café de 5 Årstider” er som det første spisested i Kolding blevet nøglehulscertificeret, og det betyder, at de sundere mad- og drikkevarer nu er markeret med et lille nøglehulsskilt.Koldings nye badeanlæg skal placeres i Kolding Fjord for enden af Lyshøj Alle. Det besluttede et flertal af politikerne på byrådsmødet 30. september 2013.Efter en udbudsrunde har Kolding Kommune nu skrevet kontrakt med tre firmaer, som fra den 1. januar 2014 er godkendt til at levere hjemmehjælp og hjemmepleje til de borgere i kommunen, der er visiteret til sådanne ydelser.Selv de mindste børn i Kolding får hjælp og støtte til klare det danske sprog, og som forholdsvis ny Social-, børne- og integrationsminister valgte Annette Vilhelmsen at lægge vejen forbi Kolding for at høre om de erfaringer.Seniorforvaltningen i Kolding Kommune har i de seneste dage modtaget en del henvendelser fra modtagere af hjemmehjælp og –pleje, fordi de gennem den lokale presse har fået det indtryk, at der fra årsskiftet skæres kraftigt ned på den hjælp, man kan modtage i hjemmet, og at kvaliteten forringes.Som en af de første kommuner i Danmark har Kolding benyttet sig af en ny lov og udbudt personlig og praktisk hjælp til syge og ældre i licitation. Resultatet viser, at der er milliongevinster at hente på nøjagtig den samme hjemmehjælp.Et enigt byråd har indgået forlig om Kolding Kommunens budget for 2014. Forliget sikrer kommunen en mere robust økonomi, hvor der også bliver råd til udvikling de kommende år.En skøn blanding borgere, der afspejlede hele samfundet, dukkede onsdag 11. september op på Den Internationale Højskole i Kolding til Integrationsrådets inspirationsarrangement om integration, ghettoliste og bredt samarbejde.For et par uger siden sendte kommunen en invitation ud til borgerne, hvor de blev tilbudt en rundvisning på Koldings splinternye plejecenter, Bertram Knudsens Have, og den invitation er der rigtig mange, der har taget imod.Valgbestyrelsen har netop godkendt 20 kandidater til det nært forestående valg til Ældrerådet i Kolding Kommune , og dermed bliver der kamp om pladserne, idet rådet har 13 medlemmer.Koldings forarbejde for at skabe arabiske investeringer og små lokale eksportsuccesser bliver nu koblet sammen med regeringens arabiske initiativ.Kolding Kommune stryger ind i top ti i DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse om kommunernes lokale erhvervsklima.Over 1000 personer har tilmeldt sig Facebook-siden Stig På, der er den digitale udløber af Det rullende Jobcenter - bussen der kører rundt og formidler job i hele Kolding Kommune.Der var trængsel omkring spaden i Vonsild, da borgmester Jørn Pedersen havde taget det første spadestik til et nyt supermoderne plejecenter. Han tilbød nemlig, at andre tilstedeværende også kunne tage et spadestik for at få det store projekt sat godt i gang, og det tilbud tog adskillige imod.Et stærkt faldende antal fødsler i Kolding Kommune er den direkte årsag til, at kommunen nu bliver nødt til at tage afsked med 31 dagplejere.Det var nærmest symbolsk, da formanden for Kolding Kommunes seniorudvalg, Søren Rasmussen, fik overrakt ”nøglerne” til et nyt og moderne plejecenter af projektchef Niels Christian Træholt fra entreprenørfirmaet MT Højgaard.Det er et supermoderne plejecenter, der på mandag bliver overdraget til Kolding Kommune af entreprenørfirmaet MT Højgaard.Op til kommunalvalget i november sender Kolding Kommune en stemmebus rundt til de mange uddannelsesinstitutioner, for at få flere unge til at stemme. Bussen kommer også på besøg i syv landsbyer. De to lokale virksomheder, Emballage Bureauet og Inprint, tog imod en udfordring og har opfundet og designet mobile stemmebokse.Christiansfeld Centret har for andet år i træk tilbudt byens gæster byvan-dringer i Christiansfeld om formiddagen i juli måned. Dette års omvisninger har været en stor succes med mange interesserede deltagere.Kolding Kommunes folkeskoler leverer høje faglige resultater. Og så leverer Kolding Kommunes folkeskoler i øvrigt også samtidig en fantastisk høj elev- og lærertrivsel.Medarbejderne og ledelsen af Hjemmestøtten for Sindslidende i Kolding Kommune har netop fået et gevaldigt klap på skulderen, idet den forholdsvis lille arbejdsplads under Socialforvaltningen netop har modtaget fagforeningen FOA’s årlige pris ”Årets arbejdsplads”.Kolding Byråd har netop besluttet at frigive 31 mio. kroner til en ny daginstitution, der efter hensigten skal bygges i Seest i nærheden af Bakkeskolen.Intet er som det plejer at være på Olivenhavens pleje- og aktivitetscenter i disse dage. I denne uge holdes der nemlig kinesisk temauge på centeret, og det er ensbetydende med, at en række aktiviteter sætter fokus på det enorme asiatiske land.”Kom og besøg Skatkammeret og få materialer og inspiration til, hvordan genbrugsmaterialer kan bruges, når der arbejdes kreativt med design og kunst”. Sådan lyder opfordringen fra Lisbet Larsen og Elisa Theil, der er i fuld gang med at indrette Koldings nye Skatkammer i den tidligere svømmesal på Dronning Dorothea Skolen.


Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.