customfield-39-missing-image

18. september 2017
I løbet af efteråret opmåler Vejdirektoratet alle kommuneveje i Kolding Kommune. Med opmålingen får By- og Udviklingsforvaltningen et mere detaljeret datasæt end det, de har til rådighed i dag og dermed også et optimalt grundlag for at planlægge driften af Kommunens veje, cykelstier og fortove.

 

customfield-39-missing-image

15. september 2017
To tværgående projekter i Kolding Kommune har fokus på at guide unge på rette vej.

 

customfield-39-missing-image

14. september 2017
Gældsramte borgere i Kolding og omegn kan fremover få hjælp til at komme ud af gældsfælden og få privat-økonomien på rette kurs.

 

customfield-39-missing-image

14. september 2017
Har du svært ved at finde en ledig p-plads i Kolding midtby, når du skal møde på arbejde om morgen? Nu bliver det lidt lettere, hvis I er flere i bilen. Ti centrale p-pladser er nemlig reserveret til bilister, som kører sammen.

 

customfield-39-missing-image

12. september 2017
Brændkjærbestemmer er Koldings svar på ”borgerstyret budgettering”. Brændkjærbestemmer har været afholdt siden 2013. Metoden har nu bredt sig til både senior og integrationsområdet. Sundheds og Socialudvalget har i år også udbredt metoden til Vamdrups unge.

 

customfield-39-missing-image

08. september 2017
Der var musik for enhver smag, da StudieBy Koldings årlige studierock åbnede semesteret med et brag fredag aften.

 

customfield-39-missing-image

08. september 2017
Den 14. september er der officiel indvielse af Koldings nyeste naturområde, Apotekerengen.

 

customfield-39-missing-image

07. september 2017
De kommende uger foretager Trekantområdets Brandvæsen det årlige eftersyn af brandhaner i Kolding Kommune.

 

customfield-39-missing-image

07. september 2017
Velfærd for Kolding Kommunes borgerne samt udvikling, der bla. udmønter sig i en Marina City med 400 boliger er de store træk for Kolding Kommunes budget for 2018.

 

customfield-39-missing-image

07. september 2017
Der er kommet væsentlig flere biler på vejene i Kolding Kommune, og væksten ligger over gennemsnittet for resten af landet.

 

customfield-39-missing-image

06. september 2017
Kolding Kommune inviterer kommunens 34 vandværker til fællesmøde i den kommende uge om kontrol af drikkevandsboringerne for nedbrydningsstoffer fra ukrudtsmidlet Chloridazon. Foreløbige resultater viser, at der er spor fra ukrudtsmidlet i vand fra et enkelt vandværk, men forbrugerne kan fortsat trygt drikke vand fra hanen.

 

customfield-39-missing-image

06. september 2017
Store fremskridt indenfor og udenfor stregerne har banet vejen for et comeback, der har været længe ventet blandt fodbolddrenge, forældre, trænere og ledere.

 

customfield-39-missing-image

06. september 2017
Store fremskridt indenfor og udenfor stregerne har banet vejen for et comeback, der har været længe ventet blandt fodbolddrenge, forældre, trænere og ledere.

 

customfield-39-missing-image

06. september 2017
Nu bliver det snart lettere som bilist at finde en ledig parkeringsplads i Kolding midtby. Et nyt elektronisk P-henvisningssystem skal fortælle, om der er plads på den P-plads, man kommer til. Hvis alt er optaget, bliver bilisten guidet videre til nærmeste ledige p-pladser. Det nye system ventes at stå klar sidst på året.

 

customfield-39-missing-image

04. september 2017
Flere af Koldings mest trafikerede kryds er i øjeblikket ved at blive udvidet og ombygget. Det vil påvirke trafikken de næste måneder. For at give bilisterne et bedre overblik over generne har kommunen lavet et digitalt kort over de større anlægsprojekter.

 

customfield-39-missing-image

01. september 2017
Langelands Museum udfører 4.-8. september marinarkæologisk forundersøgelse på sydsiden af Kolding Fjord i området, hvor Marina City planlægges. Målet er at få klarhed over, om der findes spor af bopladser fra stenalderen.

 

customfield-39-missing-image

29. august 2017
Trafikken bliver udfordret, når Kolding Kommune 4. september går i gang med en omfattende ombygning af krydset Ndr. Ringvej/Skovvangen. Det trafikerede kryds skal udvides, så det kan rumme flere biler. Samtidig bygges der en tunnel under Ndr. Ringvej til fodgængere og cyklister nordfra.

 

customfield-39-missing-image

24. august 2017
Kolding Kommune er i øjeblikket i gang med at anlægge en ny cykelsti mellem Vester Nebel og Dydvadbro Station. Den 2,6 km lange sti vil binde Vester Nebel og Kolding by sammen og gøre det tryggere og mere attraktivt at tage cyklen mellem de to byer.

 

customfield-39-missing-image

21. august 2017
Kolding Kommune uddeler støtte til frivilligt socialt arbejde. Skal din forening i betragtning for uddelingen i 2018, så er det tid til at søge nu.

 

customfield-39-missing-image

18. august 2017
De seneste måneder er der blevet arbejdet på at anlægge en cykelsti på Haderslevvej i Kolding mellem Tøndervej og Agtrupvej. Cykelstien ind mod byen er færdig. Lige nu arbejder entreprenøren på cykelstien i modsatte retning. Til oktober ventes projektet at stå færdigt.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies