Meld flytning til folkeregistret og Post Danmark online. Du har pligt til at melde flytning til folkeregistret senest fem dage efter adresseskift

Flyttemeddelelse til folkeregistret

Ifølge loven har du pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til – eller indenfor – senest fem dage, efter du har skiftet bopæl.

Du kan dog tidligst melde flytning fire uger, før du skifter adresse. Glemmer du at melde din flytning til folkeregistret i tide, kan du risikere at få en bøde.

Fra 1. december 2012 skal du melde flytning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er en c/o-adresse?

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'.

Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

Hvis du ændrer din adresse for en kortere periode, og du har brug for at få eftersendt din post, skal du stadig huske at melde adresseændring til folkeregistret. Kravet gælder uanset, hvor lang eller kort den midlertidige flytteperiode måtte være.

Folkeregistret kan ændre din adresse

Folkeregistret har ret til at ændre dine oplysninger, hvis:

 • det kan bevises, at du ikke bor på den adresse, du har oplyst til kommunens folkeregister
 • eller du nægter at ændre din adresse.

Anmeld flytning til Post Danmark

Tidligere stillede landets posthuse flyttemapper til rådighed, som adresseændringen kunne klares med, men det tilbud ophørte den 1. november 2010. I stedet kan du nu gratis bestille og få tilsendt et flyttekort, så du stadig sikrer dig, at din personlige og professionelle omgangskreds kender din nye adresse. Sørg også for at sætte dit navn på postkassen til din nye bopæl.

Læs mere om dine muligheder på Post Danmark eller log direkte på ePosthuset:

Hvor længe bliver min post eftersendt?

Når du har meldt flytning til Post Danmark, bliver din post automatisk eftersendt til din nye postadresse de følgende seks måneder. Hvis der er behov for det, har du mulighed for at forlænge perioden med yderligere seks måneder.

Hvordan får jeg stadig post til døren?

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

Du skal søge hos kommunen.

Læs mere om post til døren her:

Når du skal flytte hjemmefra

Når du flytter hjemmefra, har du pligt til senest fem dage efter flytningen at flytte folkeregisteradresse. Desuden skal du melde flytning til Post Danmark, så din post bliver flyttet med til din nye postadresse.

Du kan sende flyttemeddelelse til folkeregistret via selvbetjeningsløsningen 'Anmeld flytning til folkeregistret' og til Post Danmark via Post Danmarks selvbetjening 'Anmeld flytning til Post Danmark'.

Husk også at:

 • melde flytning til SU-kontoret og din uddannelsesinstitution, hvis du er under uddannelse
 • tilmelde dig medielicens
 • undersøge muligheden for boligstøtte
 • evt. vælge ny læge.

Aflæs din elmåler og anmeld flytning til leverandør

Når du flytter, skal du udover at give besked til folkeregistret, altid sørge for at aflæse din elmåler og anmelde flytning til din elleverandør. Ifølge retningslinjerne hæfter den enkelte forbruger for elforbruget på fraflytningsadressen, indtil den dato, hvor aftalen er officielt opsagt.

Du skal desuden aflæse måleren i den nye bolig og give elleverandøren besked om, hvad måleren viser.

På din elleverandørs hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du flytter.

Hvis det er relevant, skal du også aflæse målere og melde flytning til din varme-, gas- og vandleverandør.

Find oplysninger om alle elleverandører via Elpristavlen:

Find oplysninger om alle gasleverandører via Gasprisguiden:

Skal mine børn ændre adresse?

Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets folkeregisteradresse, skal du meddele det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted. Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

Sender du en flytteanmeldelse eller et brev til den kommune, du flytter til, skal begge forældre underskrive anmeldelsen. Alternativt kan du kontakte tilflytterkommunen.

Er du under 18 år, skal du henvende dig til kommunens børne- og ungdomsforvaltning. Er du over 18 år og skal flytte hjemmefra, skal du melde flytning til folkeregistret ligesom alle andre.

Skal jeg skifte læge når jeg flytter adresse?

Det er gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning af adresse, eller hvis din læge lukker sin praksis.

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang. Hvis afstanden er mere end 15 km fra din bopæl, kan du dog ikke få sygebesøg af lægen. I København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er grænsen 5 km.

Hvis du vil klage i forbindelse med flytning

Ønsker du at klage over folkeregistrets afgørelse i forbindelse med fx ændring af din adresse, skal du sende klagen til din bopælskommune. Kommunen kan herefter evt. vælge at sende klagen videre til CPR-kontoret under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Skrevet af borger.dk

Huskeliste

​Når du flytter, skal du huske:
 • at melde flytning til folkeregistret med din NemID
 • at melde flytning til Post Danmark
 • at melde flytning til din el- og varmeleverandør
 • at du eventuelt skal melde flytning til dit vandforsyningsselskab
 • at vælge læge
 • at undersøge dine muligheder for boligstøtte og boligindskudslån
 • at undersøge, om du skal ændre i din forskudsopgørelse.
Er du ung og flytter hjemmefra, skal du huske:
 • at melde din flytning til folkeregistret, Post Danmark, SU-kontoret (hvis du modtager SU) og din uddannelsesinstitution
 • at vælge evt. ny læge
 • at tilmelde dig medielicens
 • at undersøge dine muligheder for at få boligstøtte.

Hvad siger loven?

Du kan se de gældende love og regler om flytninger inden for Danmark i kapitel 4 i "Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister".

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.