Åbningstider

Mandag - Torsdag kl. 7.45-15.30

Fredag kl. 7.30-12.00

Nordhøj et samværs- og aktivitetstilbud med mange muligheder

Nordhøj ligger i Koldings nordlige industrikvarter. Adgangsforholdene og selve huset er kørestolsvenlige, ligesom tilkørselsforholdene i forbindelse med varekørsel er hensigtsmæssige

Nordhøj er opdelt i tre afdelinger: Beskyttet værksted, daghjem og dagcenter med en satellit i form af en butik i midtbyen. Der er flere forskellige grupper i hver enkelt afdeling.

Nordhøj har rum til mange forskellige fysiske aktiviteter, til musik og drama, snoezel, samt bad og omklædning. Desuden har vi en sansehave.

Kantinen

Kantinen på Nordhøj har udarbejdet en plan for et køkken med fokus på en sundere livsstil og har dermed en kostpolitik, som tilstræber hjemmelavet og fedtfattig mad. Kantinen drives af en kantineleder og en gruppe medarbejdere (brugere).

Daghjem og dagcenter

Daghjemmet er et tilbud til personer med behov for særlig støtte i hverdagen, som foregår i et meget overskueligt og struktureret miljø. Den pædagogiske indsats bliver tilrettelagt efter individuelle behov, hvor kommunikationsmetoder som for eksempel boardmaker og tegn til tale indgår som vigtige elementer.

Daghjem giver blandt andet tilbud om sansemæssige oplevelser som for eksempel snoezelrum, sang og musik, kreative aktiviteter og gåture.

Endvidere arbejdes der med fysiske aktiviteter for at vedligeholde det individuelle funktionsniveau.

Dagcenter

I dagcentret på Nordhøj er der syv basisgrupper med hver sin gruppeleder. En gang om ugen arbejder nogle af grupperne på tværs af hinanden.

I dagcentret afholder vi årligt flere fælles arrangementer som for eksempel tøndeslagning, sommerudflugt, juleudflugt og julefrokost m.v.

Grupper

Ungegruppen

Ungegruppen er et særligt tilrettelagt ungdomsmiljø, hvor de unge har rum og mulighed for at afprøve og eksperimentere med det formål at udvikle sig personligt og bygge bro til voksenlivet.

Gennem samvær, aktiviteter og oplevelser sigtes blandt andet, mod at de unge bliver mere afklaret omkring deres fremtidige muligheder. Endvidere arbejdes der med at skabe egen identitet, og med at de unge i højere grad opnår større selvstændighed. De unge er desuden selv med til at planlægge indholdet af de forskellige aktiviteter.

Seniorgruppen

Seniorgruppen på Nordhøj er et tilbud til ældre medarbejdere, som nyder at tingene foregår i et roligt tempo. Der er fokus på den enkeltes trivsel, og gruppen arbejder med kreative aktiviteter, tager på udflugter og nyder en god film.

 

Årstidsgruppen

I vinterperioden ligger hovedvægten på kreative aktiviteter, og vi planlægger jævnligt en maddag, hvor gruppen laver sund mad efter eget ønske.

EDB og videoredigering

Vores EDB- og videoredigeringstilbud giver mulighed for at opøve færdigheder i at søge på Internet, spille computerspil og øve sig i de forskellige programmer, for eksempel Office-pakken.

Herudover beskæftiger vores videoredigeringsgruppe sig med at optage video i forbindelse med forskellige arrangementer og ture – og efterfølgende redigere disse. Alle medarbejdere har mulighed for at købe den DVD, som er resultatet af arbejdet.

Skov- og naturgruppen

Tilbuddet er for de, der elsker at være i naturen uanset vejret. De, der har lyst til at lære mere om naturen og har lyst til at fortælle andre om deres viden.

To om ugen arbejdere gruppen som skovhjælpere i Stenderup Skoven. Gruppen hjælper med at vedligeholde ydre arealer og stier samt hugge/save brænde. Arbejdet foregår i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

En dag om ugen arbejder gruppen som naturguide på bl.a. Naturskolen Perlen. Gruppen forbereder og udfører aktiviteter for børnehaver, for eksempel tænder bål, finder svampe og fortæller om naturen og besvarer spørgsmål fra børnene. Arbejdet er i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune.

Værkstedsgruppe

Gruppen arbejder med for eksempel montageopgave i samarbejde MultiFlex. Eksempler på disse opgaver er: tagskruer, Drop-stop og chokoladeæsker. Derudover producerer gruppen egne smykker samt glaskunst, der sælges fra Niels Bohrs Vej 6, Kolding.

STU-gruppen

Gruppen består af unge praktikanter fra Den særlige tilrettelagte Ungdomsuddannelse på CSV, Kolding. De unge er i praktik i en periode af 15 uger. Praktikken begynder altid med et introforløb for den samlede gruppe. Her introduceres de unge for "arbejdslivet". Derefter er det muligt at være i praktik i de øvrige grupper, hvilket tilrettelægges individuelt.

Kunstgruppen

Kunstgruppen arbejder dagligt med forskellige teknikker og materialer såsom tegning, akvarel, maleri og collage. Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders motivation samt niveau ud fra "learning by doing"-princippet. Medarbejderne vælger så vidt muligt selv motiver og materialer, som de vil arbejde med. I perioder arbejder vi desuden ud fra et fælles tema. I arbejdet med det kunstneriske udtryk vægtes kunsten således både som et pædagogisk redskab samt som et selvstændigt udtryk.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.