link til forsiden Se hvad du får udbetalt, når du går på pension.
21. december 2014
Forside

Skamlingsbanken

Det andet folkemøde den 4. juli 1844

Det andet folkemøde på Skamlingsbanken den 4. juli 1844.


I 1842 besluttede en forsamling nordslesvigske (sønderjyske) bønder at højtideligholde det kongelige sprogreskript, som var blevet vedtaget d. 14. maj 1840, og som gjorde dansk til rets- og forvaltningssprog de steder, hvor kirkesproget var dansk. Kort før jul sammen år havde bl.a. Peter Hiort-Lorentzen i provokation afholdt tale på dansk i Stænderforsamlingen i Rendsburg (hvor tysk var forvaltningssprog). Disse to begivenheder førte til, at en forsamling dansksindede nordslesvigske bønder med Møller Hans Iver Staal og gårdejer Laurids Skau i spidsen ved aktietegning købte 7 tdr. land på Skamlingsbanken. Formålet var dels at højtideligholde det kongelige sprogreskript, dels at markere deres politiske standpunkt i forhold til det slesvig-holstenske spørgsmål. Den første sprogfest afholdtes d. 18. maj 1843 på Skamlingsbanken og med omkring 6000 deltagere blev dette et af de største folkemøder i Sønderjylland.

Den anden sprogfest blev afholdt den 4. juli 1844 som et protestmøde mod det kongelige patent af 29. marts 1844, der pålagde alle at tale tysk i stændersalen med mindre talerne ikke kunne sproget. Ved denne lejlighed deltog omkring 9000 mennesker fra hele landet, heriblandt Grundtvig, Orla Lehmann, Carl Ploug og Goldschmidt. Også de efterfølgende møder var karakteriseret ved den politiske dagsorden og det store fremmøde, der efterhånden også talte folk fra Norge og Sverige. Med Treårskrigens udbrud i 1848 stoppede sprogfesterne på Skamlingsbanken. Området beholdt dog sin nationale status og var stadig et yndet udflugtsmål. I 1868 opførte Skamlingsbankeselskabet et traktørsted (senere restauration) på Skamlingsbanken.

 

I årene efter blev Skamlingsbanken mødested for en lang række nationale foreninger, herunder bl.a. Højskoleforeninger ligesom der blev afholdt missionsmøder på stedet. I 1919 afholdtes på banken en (uofficiel) genforeningsfest med ca. 15000 deltagere og i 1934 afholdt ”Det unge Grænseværn” sit første årsmøde på stedet med omkring 35000 deltagere. I 1945 fandt det største møde på Skamlingsbanken sted. Dette møde, som modstandsbevægelsen havde arrangeret, blev afholdt i anledning af krigsafslutningen og fremmødet talte mellem 80.000 og 100.000 deltagere. Der var indtil da blevet afholdt 149 større folkemøder på Skamlingsbanken. I 1998 startedes en ny tradition på Skamlingsbanken med den årlige operafest, hvor Det Kongelige Teater viser eksempler fra den kommende sæsons program.


Nærmeste adresse:
Restaurant Skamlingsbanken Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund.
Beskrivelse: Adgang til området fra P-plads ved Restaurant Skamlingsbanken.
Litteratur:

Teknisk Forvaltning: Skamlingsbanken. (Folder)

Eliassen, P & Schrøder, Harald: Skamlingsbanken. Kolding, 1939.

Petersen, Jakob: Skamlingsbanken 1843-1943. København, 1943.

 

 

 

 

Oprettet: 20-04-2007 Sidst opdateret: 17-02-2011 af Per Jakobsen

Kolding Kommune · Akseltorv 1 · 6000 Kolding · Tlf. +45 79 79 79 79 · E-post · www.kolding.dk/brug-af-cookies