Byrådet ønsker åbenhed om kommunale forhold, og vi stiller derfor postlister til rådighed, så både borgere og pressen har mulighed for at gennemgå post til og fra Kolding Kommune (fortrolige breve dog undtaget).

Klager

Borgerne har normalt mulighed for at klage over afgørelser truffet af kommunen. Vi tilstræber at oplyse om klagemuligheder under de enkelte punkter på hjemmesiden. Hvis du ikke kan finde informationen, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver for nærmere information.

Du har også mulighed for at se mere på Borger.dk's tema om klagemuligheder

Aktindsigt

Du har flere muligheder for at søge om aktindsigt. Du kan naturligvis søge om aktindsigt i din egen sag. Så skal du henvende dig til den forvaltning, der behandler din sag.

Du kan også søge om aktindsigt i andre sager som for eksempel fremgår af postlisterne.

Som regel modtager du svar på din anmodning om aktindsigt inden for 10 dage.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.