Borgerrådgiver Birgitte Lamp.

Hos borgerrådgiver Birgitte Lamp kan du få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan du går videre med en konkret sag.

Til gengæld kan borgerrådgiveren hverken ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til det faglige indhold i en beslutning. Her skal du fortsat gå igennem det etablerede klagesystem.

Kontakt borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren har kontor i stueetagen på Kolding Rådhus, Akseltorv 1

Birgitte Lamps træffetid er:

 • Mandag-onsdag: Klokken 10-14
 • Torsdag: Klokken 10-15

Tlf. 79 79 20 19, borgerraadgiver@kolding.dk

Det er en god ide at lave en aftale på forhånd. Ved samme lejlighed får du at vide, hvilke papirer du eventuelt skal medbringe.

Borgerrådgiverens opgaver

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med:

 • at forstå afgørelser fra kommunen
 • at forstå breve og mails fra kommunen
 • at finde vej i den kommunale organisation
 • at finde vej i klagesystemet
 • at behandle klager over kommunens sagsbehandlingstid, personalets optræden, m.m.
 • at skabe dialog mellem borger og kommune.

Det beskæftiger borgerrådgiveren sig ikke med

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • politiske beslutninger
 • sager der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
 • ansættelsesforhold.

Sådan arbejder borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren forsøger at skabe dialog mellem borger og kommune. I første omgang er det den ansvarlige forvaltning, der skal forsøge at løse eventuelle uoverensstemmelser. Hvis det ikke lykkes, kan borgeren klage til borgerrådgiveren, som herefter undersøger, hvordan sagen er blevet behandlet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.