I efteråret 2017 skal der foretages valg til det nye Ældreråd

I oktober måned 2017 skal der være valg til Ældrerådet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Du har nu mulighed for at stille op som kandidat til Ældrerådet i Kolding Kommune.

Ældrerådsmedlemmer vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer mv.

 

 

 

Ønsker du at opstille som kandidat til Ældrerådet, skal du senest den 11. september 2017 være fyldt 60 år og have fast bopæl i Kolding Kommune.

 

Du kommer til kandidatanmeldelsen ved at trykke på Stil op knappen: 

 

Stil op

 

 

Hvis du har problemer eller tekniske spørgsmål kan du få hjælp ved Valgsekretariatet på telefon 7979 7203.

Kandidatanmeldelsen skal være udfyldt senest den 28. august 2017.

Ældrerådet fungerer som rådgiver for Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer på 60 år og derover. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre i Kolding Kommune som f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmepleje og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter.

Ældrerådet består af 13 medlemmer, som alle er fyldt 60 år. Medlemskab af Ældrerådet er frivilligt og medlemmerne modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse.

Ældrerådet:

  • Er valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år,
  • er et valgt råd og ikke en pensionistorganisation,
  • er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle orgnaisationer,
  • behander ikke sager for enkeltpersoner,
  • har tavshedspligt om kommunens interne sager.

 

17. maj - 28. august 2017 Opstilling som kandidat
29. august 2017 Valgbestyrelsen behandler, godkender og offentliggør kandidater
25. - 29. september 2017 Valgmateriale sendes med posten til ca. 22.300 stemmeberettigede
16. oktober 2017 Sidste frist for at afgive/indsende din stemme
27. oktober 2017 Resultatet af valget offentliggøres

 

Ældrerådet er også dit råd!

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies