20. juni 2019
Hen over sommeren vil det være muligt at se en udstilling, som viser de nyeste tegninger og illustrationer af Marina City.

09. april 2019
Visionen for Marina City er at skabe en ny, bæredygtig bydel ved Marina Syd indeholdende ca. 400 attraktive boliger, erhvervs- og servicefunktioner samt kultur- og fritidstilbud integreret med et aktivt sejler- og vandsportsmiljø. Ambitionen er en ny bydel med liv og aktivitet året rundt. Men hvordan bliver det at være nabo til Marina City? Hvad kan jeg forvente af glæder og gener? Betyder det noget for min økonomi? Og hvornår kommer der til at ske noget? Alt det kan du læse mere om i denne artikel, som er målrettet nuværende og kommende naboer i Tved-bydelen og omegn.

09. april 2019
Interessen for husbåde i Marina City har vist sig at være overvældende. Derfor bliver der nu gjort plads til yderligere husbåde i planerne.

09. april 2019
Byrådet indgik i november 2018 en politisk aftale om, at man på langt sigt har til hensigt at udvikle Koldings havneområder til blandede byformål. Den politiske aftale omfatter også udvikling af arealerne ved den nuværende Lystbådehavn Nord, når denne er flyttet til Marina City. Endvidere ses erhvervshavnens nuværende indspulingsområde (nord for åen, over for Marina Syd) som rekreativt område og naturområde i sammenhæng med Marina City-projektet.

09. april 2019
Byrådet formulerede allerede i 2017 visionen om at blive foregangskommune inden for cirkulær økonomi (CØ), og i forlængelse heraf blev det besluttet, at Marina City ønskes udviklet som et eksempelområde for cirkulær økonomi inden for byggeri og byudvikling.

07. januar 2019
Ambitionen er klar: Marina City i Kolding skal være et bæredygtigt by- og marinaområde. Derfor er området på sydsiden af Kolding Fjord nu blevet certificeret ud fra det såkaldte DGNB-system, som anvendes til at beskrive og bedømme niveauet for bæredygtighed i et byområde.

07. januar 2019
I et stort projekt som Marina City er der hele tiden mange bolde i luften. Et godt stykke ind i 2019 bruger vi især kræfterne på planlægning. Der skal udarbejdes en meget stor miljørapport (VVM-rapport og SMV-rapport), men også forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

07. januar 2019
Projektforslaget for landskabet i Marina City er nu færdigt. Forslaget blev godkendt af projektets styregruppe i december 2018 og danner nu grundlag for det videre arbejde med lokalplanlægning, projekter, grundsalg m.m.

07. januar 2019
Fra starten af januar 2019 og nogle uger frem udføres der geotekniske undersøgelser af fjordbunden ud for Marina Syd. Ved hjælp af 10 boringer kortlægges bundforholdene – især hvor langt der er ned til fast bund.

29. juni 2018
De seneste dage er et forunderligt træ skudt op på Marina Syd i Kolding. Er det naturen, som har indfundet sig? Er det kunst? Er det til leg? Kik selv forbi, og dan din egen mening.

21. marts 2018
Når Koldings nye bæredygtige bydel Marina City skyder op de kommende år, bliver der plads til 12-14 husbåde.

14. februar 2018
Kolding Byråd ønsker at bidrage til udviklingen af cirkulær økonomi. Marina City skal være med til at vise, hvordan cirkulær økonomi kan udmøntes og skabe værdi inden for byggeri og anlæg. Derfor udstiller Marina City i øjeblikket i Ressourceriget på Saxovej 12-14 i Kolding i forbindelse med udstillingen Wasteland – fra affald til arkitektur.

03. januar 2018
I løbet af januar måned 2018 foretager Kolding Kommune forskellige miljø-undersøgelser på naturarealet mellem Skamlingvejen og hundeskoven i Kolding. Analyserne er et led i vurderingen af, hvordan arealet kan anvendes til vinteroplag af både m.m. i Marina City, som efter planen skal rumme et nyt bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser.

07. november 2017
Marinarkæologerne er nu færdige med deres undersøgelse af havområdet i bunden af Kolding Fjord, som efter planen skal rumme en ny bæredygtig bydel med boliger, havnemiljø og marina med 1.000 bådpladser. Der er kun fundet få genstande fra stenalderen og ingen rester efter bopladser. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor givet grønt lys til, at planlægningen af Marina City kan fortsætte.

02. oktober 2017
Kystdirektoratet og Kolding Kommune gennemfører en supplerende høring i forbindelse med Marina City. Årsagen er, at der er foretaget væsentlige projektændringer, herunder en udvidelse af projektområdet.

15. marts 2017
Marina City skal være en levende og rummelig bydel med en afslappet stemning og rammer, som inviterer til fællesskab.

14. februar 2017
Forberedelsen af Marina City er i fuld gang. I løbet af 2017 vil der blive gennemført omfattende tekniske undersøgelser, og to gange i løbet af året får borgere, naboer, foreninger, virksomheder, osv. mulighed for at komme med ideer, forslag og bemærkninger til planerne.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey