30. juni 2020
Planforslagene samt miljørapporten for Marina City har været i offentlig høring i otte uger. 29. juni udløb fristen for at komme med bemærkninger. Sammenlagt er der kommet 58 høringssvar til planerne om skabe en ny bæredygtig bydel og lystbådehavn ved Skamlingvejen i Kolding.

19. juni 2020
I forbindelse med byggeriet af lystbådehavnen med 1.000 bådpladser i Marina City, ønsker Kolding Kommune at materialet der graves op fra havbunden genplaceres i den nordlige del af Lillebælt. Der verserer flere misforståelser om materialet, og du kan derfor læse både et kort overblik og hele miljørapporten.

19. juni 2020
Hen over sommeren kan du besøge KOM’taineren, som er opstillet på Marina Syd, lige over for havnekontoret. Her kan du se de nyeste illustrationer og beskrivelser af hele projektet.

19. juni 2020
Kom og prøv de to specielle ”gyngeheste” for voksne, som nu er opstillet på Marina Syd.

04. maj 2020
Planforslagene og miljørapporten for Marina City er nu sendt ud i offentlig høring. Frem til 29. juni 2020 har du mulighed for at indsende dine bemærkninger til de omfattende planer om at skabe en ny bæredygtig bydel samt Danmarks mest attraktive og største lystbådehavn uden for Hovedstadsområdet ved Skamlingsvejen i Kolding. Alle input er velkomne.

02. april 2020
Selv om der er lavet forskellige plantegninger og visualiseringer af Marina City, kan det være vanskeligt at danne sig et godt billede af, hvordan området kommer til at tage sig ud. Derfor er der nu blevet udarbejdet en lille film, som illustrerer området set fra luften.

02. april 2020
En solbeskinnet morgen midt i februar ankom en række busser fra Horsens, Aarhus, Holstebro og Herning med 250 engagerede ingeniørstuderende fra VIA University College. Besøget var starten på et to-ugers innovationsforløb, hvor tværfaglige grupper af studerende fra otte uddannelsesretninger arbejdede med en række cases baseret på FN’s verdensmål og cirkulær økonomi.

02. april 2020
Det omfattende plangrundlag for Marina City er nu på vej i offentlig høring. I perioden 4. maj-29. juni får alle mulighed for at komme med bemærkninger til planerene om at skabe en ny bæredygtig bydel og lystbådehavn ved Skamlingvejen i Kolding. Høringen er sidste skridt, før byrådet til efteråret skal tage endelig stilling til de ambitiøse planer.

19. december 2019
Ydermolen i den nye lystbådehavn i Marina City i Kolding får en helt speciel udformning, som indbyder til gåture og hygge. Det afslører tegningerne af ydermolen, som nu er klar.

19. december 2019
Efter planerne bliver der plads til 29 husbåde i Marina City på sydsiden af Kolding Fjord. Arbejdet med at fastlægge vilkårene for at bo på vandet i den nye bæredygtige bydel er i fuld gang, og det samme gælder designet af det nye kvarter, hvor husbådene skal ligge.

19. december 2019
Der arbejdes på fuld kraft for at færdiggøre miljørapporten (VVM-rapporten) og lokalplanforslaget for Marina City.

19. december 2019
Kolding Kommune og VIA University College indgik i efteråret en samarbejdsaftale, som skal styrke indsatsen for at gøre Marina City til et eksempelområde på cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg. Samtidig skal samarbejdet styrke udviklingen af cirkulær økonomi inden for ingeniøruddannelserne på VIA.

01. oktober 2019
Kystdirektoratet har sagt god for, at planlægningsarbejdet for Marina City kan fortsætte. Herefter kan planer og miljørapport behandles politisk med henblik på at blive sendt i høring. Første spadestik til Marina City på sydsiden af Kolding Fjord vil kunne tages før sommerferien 2020.

01. oktober 2019
Den arkitektonisk attraktion Fjordens Perle bliver ikke en del af Marina City, da Kystdirektoratet ikke har kunnet godkende denne del af projektet.

01. oktober 2019
Marina City bliver udgangspunkt for et samarbejde mellem Ingeniøruddannelserne i VIA University College og Kolding Kommune omkring cirkulær økonomi.

01. oktober 2019
Efter planen bliver der plads til 29 moderne husbåde til helårsbeboelse ved de to yderste broer i Marina City.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey