Kolding Kommunes skolestruktur er nu blevet analyseret.

Skolerne i Kolding kommune kan drives 15 mio. kr. billigere, hvis man samler eleverne i færre skoler og samtidig investerer et betydeligt beløb i ombygning/tilbygning eller nybygning. Det viser den seneste analyse af skolestrukturen, der i første omgang drøftes i kommunens Børne- og Uddannelsesudvalg.

I 2010 analyserede Kolding Kommune skolestrukturen, justerede analysen i 2013 og nu ligger der en ny analyse med aktuelle tal for 2016. Analysen indeholder ingen anbefalinger.

Hvis man samler alle skoleelever på de otte skoler, der i dag har fra 0-9 klasse, vil det samlet være 15 mio. kr. billigere om året at drive kommunens nuværende 21 skoler. Samlet bliver det billigere, fordi lokalerne udnyttes bedre, den gennemsnitlige klassekvotient hæves og der bliver brug for færre medarbejdere.

Analysen har taget højde for de årlige udgifter til buskørsel mm., men ikke engangsudgifter til byggeri. Denne model kræver anlægsinvesteringer for 272 mio. kr.

Analysen har også regnet på muligheden for at samle eleverne fra i alt 11 skoler på blot tre store skoler. Samlet vil det også være 15 mio. kr. billigere om året end i dag. Til gengæld vil engangsudgifterne til tilbygninger og nyt byggeri koste 782 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter analysen på deres møde på mandag d. 23. maj kl. 14.00.

Artiklen er publiceret 19. maj 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey