Vi anlægger i dette forår flisefortov i nordøstsiden af Bramdrupskovvej mellem Kirkely og Kringsager.

Fortovet vil bestå af to rækker fliser, og ved Centervej føres fortovet over sidevejen med en lav overkørsel i SF-sten.

De eksisterende overkørsler ved de øvrige sideveje vil om nødvendigt blive rettet op, ligesom beskadigede kantsten på strækningen vil blive udskiftet.

Arbejdet forventes påbegyndt i begyndelsen af april og afsluttet i juni 2017.

Vi beklager eventuelle gener, som måtte opstå i forbindelse med anlægsarbejderne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marianne Nielsen på tlf. 79 79 14 47 eller på mail mani@kolding.dk

Artiklen er publiceret 31. marts 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey