Holger Iversen fra By- og Udviklingsforvaltningen og Jacob Knudgaard fra JMS overflyver Pædagogisk Center for undersøge taget på bygningen.

Kolding Kommune ejer og vedligeholder i alt 500.000 m2 kommunale bygninger fordelt på knap 300 adresser. Det er fx daginstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter og administrative bygninger. I alt er der årligt sat omkring 50-60 mio. kr. af til vedligeholdelsesopgaven, som sendes i udbud.

Det er Kolding-virksomheden JMS, der har opgaven med at inspicere de kommunale bygninger med droneoverflyvninger. Virksomheden er godkendt af Trafikstyrelsen til at udføre droneinspektion i Danmark.

Kolding Kommune går nye digitale veje for at vedligeholde de kommunale bygninger. Droner har gennemgået to store kommunale bygninger for fejl og mangler, og Kommunen kigger nu på potentialet for at bruge droner i fremtiden.

’De første forsøg med at bruge droner til at gennemfotografere vores bygninger med videooptagelser, viser, at vi lynhurtigt kan skabe et overblik over, hvor vi skal sætte ind med vedligeholdelse på vores bygninger’, fortæller byggetekniker Holger Iversen fra By- og Udviklingsforvaltningen og fortsætter:

’Droneflyvning er særligt interessant de steder, hvor det kan erstatte stiger og lifte. Det sparer penge samtidig med, at vi hurtigere kan gennemgå bygningen. Det er også sikkerhedsmæssigt langt mere forsvarligt med droneinspektioner, da vi ikke har mandskab til at bevæge sig rundt i højden med den risiko, som det altid vil give’.

Det er professionelle dronepiloter fra en privat virksomhed, der varetager opgaven for Kolding Kommune. Inden dronepiloten flyver ud, er der på forhånd lavet en aftale om, hvor der skal flyves, og hvilke dele af bygningen, der skal have særlig opmærksomhed. Overflyvningen optages på video, som efterfølgende bliver gennemgået af Kolding Kommunes byggetekniske eksperter. Ud fra videooptagelserne vurderer de, hvad der skal repareres og vedligeholdes på bygningen.

En yderligere fordel ved overflyvningen er, at billederne kan gemmes og indgå som en del af et mere detaljeret kommunalt udbudsmateriale. 

Artiklen er publiceret 17. marts 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey