Trekløverhallen er blandt de faciliteter, der får mulighed for at uddanne bestyrelsesmedlemmer
Foreninger samlet i Parkhallen som optakt til foreningsudvikling. Nu er det halbestyrelsernes tur.

Fritidsrådet har bevilget 40.000 kr. til at de selvejende idrætsfaciliteter kan blive klædt på til at imødekomme nye behov fra foreningslivet og borgere i Kolding Kommune. Dermed igangsættes et udviklingsforløb bestående af en workshop og en kursusrække, der skal give flere redskaber til at videreudvikle gode rammer til fritids- og idrætslivet i Kolding Kommune. Op til 40 bestyrelsesmedlemmer kan deltage i forløbet.

Danskernes idrætsvaner er under konstant forandring, og i takt med at der kommer nye aktivitetsformer og nye organisationsformer, ændres forventningerne til driften af faciliteterne. Mange af hallernes bestyrelser er drevet af lokale ildsjæle, som nu får mulighed for at blive klædt bedre på til, hvordan man tilpasser driften af faciliteterne til de ændrede vaner og agerer arbejdsgiver. Det er hallernes eget initiativ, der nu bliver imødekommet af Fritidsrådet, hvor formand Alice Nissen ser stort potentiale i uddannelsesforløbet:

Vi skal hele tiden sørge for, at vore frivillige ildsjæle får bedst mulige betingelser for deres uvurderlige arbejde. Fritids- og idrætsområdet er båret af de frivillige, som vi skal understøtte bedst muligt for at vi også fremadrettet kan være en kommune med et dynamisk fritidsliv.”

Hos de selvejende haller er der også glæde over, at man kan komme videre med projektet og tage del i at fastholde et rigt fritidsliv i Kolding Kommune.

”Vi arbejder hele tiden på at skabe de bedste rammer for at vore foreninger og borgere kan være aktive og får opfyldt deres behov, så derfor tror vi også, at vi kan styrke vores udbud ved at højne kompetencerne i ledelsen” lyder det fra Hans Kristian Skovrup formand for Trekløverhallen i Stepping.

Vi arbejder hele tiden på at skabe de bedste rammer for at vore foreninger og borgere kan være aktive og får opfyldt deres behov, så derfor tror vi også, at vi kan styrke vores udbud ved at højne kompetencerne i ledelsen” lyder det fra Hans Kristian Skovrup formand for Trekløverhallen i Stepping.

Der stilles større krav til parterne i fritids- og idrætslivet, og udviklingen af halbestyrelserne ligger i god tråd med de forløb, som blev igangsat i 2016, hvor foreninger kunne få hjælp til klubudvikling gennem DIF og DGI. I 2016 finansierede Fritidsrådet op til 25 forløb med organisationsudvikling for klubberne, hvilket 23 foreninger har benyttet sig af. En af dem er Vonsild Fodboldklub, der stadig er i gang. Her har formand Jan Siefert bestemt ikke fortrudt:

”Vi er rigtig glade for at vi kan få kigget på bestyrelsens arbejde generelt. Jeg tror det er en løftestang til at vi kan få organiseret os anderledes, hvilket jeg tror vi får rigtig meget ud af specielt i forhold til rekruttering og fastholdelse af frivillige. Jeg er glad for, at Kolding Kommune har givet os denne mulighed, som jeg kun kan anbefale andre foreninger at benytte sig af.”

Efterspørgslen og den store tilfredshed med forløbene har betydet, at Fritidsrådet har valgt at udbyde 25 nye forløb i 2017 i samarbejde med DIF og DGI.  Det viser, at der er efterspørgsel på kompetenceudvikling, og at de frivillige tager godt i mod hjælpen kan være medvirkende til at Kolding Kommune også i fremtiden kan have et godt og rigt fritidsliv.

For nærmere information kontakt Fritidsrådets formand Alice Nissen på 21 74 21 64 eller Fritids- og Idrætschef Kurt Smidt på 30 54 65 93.

Artiklen er publiceret 19. januar 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey