Så er det nu du skal indmelde dit barn i GLO, Glidende Overgang.

Forældre til børn, der skal starte i skole sommeren 2016, skal holde øje med deres E-boks.

Fredag d. 27. november modtager forældrene et brev med et link (indskrivning.dk), som skal bruges til skoleindskrivning.

Ved skoleindskrivningen skal man derfor aktivt indskrive sit barn i skolen.

Når du har indskrevet dit barn, vil du modtage en kvittering på indskrivningen (E-boks).

 

På kvitteringen er der et link til Kommunens institutionsløsning (mitkolding.kolding.dk), hvor du kan tilmelde dit barn til Glidende Overgang/SFO. Her får din kvittering via NEM Post.

 

Skal barnet ikke i Glidende Overgang/SFO, kontaktes Pladsanvisningen – 7979 1200.

De vil forlænge indmeldelsesforholdet i børnehaven til 31.7.16.

 

 

Glidende Overgang er et tilbud, hvor børnene allerede begynder på skolen i april, og vænner sig til skiftet mellem børnehave og skole.

De obligatoriske 0. klasser begynder først til august.

Glidende Overgang betyder:

• at børnene får ét skift af gangen
• at børnene oplever en tryg og naturlig overgang fra børnehave til skole/SFO
• at børnene får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart
• at børnehave, SFO og børnehaveklassen samarbejder om overgangen
• at børnene får tid til at blive fortrolige med skolen, skolens personale og med de andre børn
• at børnene starter i børnehaveklassen med overskud til alt det nye som venter
• at forældrene når at vænne sig til det nye kapitel i børnenes liv

Hvad er erfaringerne med Glidende Overgang?

Ca. 98% af alle børn starter i Glidende Overgang pr. 1.4.

Hvorfor skal mit barn tilmeldes to steder?

Fordi det er 2 forskellige fagsystemer, som styrer opskrivningerne.

Hvad er den økonomiske konsekvens?
Priser på BH og GLO/SFO?
BH takst: 1921,- kr.  - Glidende Overgang/SFO takst: 1.april 2016: 1905 kr. pr. mdr.  - taksten falder pr. 1.august 2016 til 1379,- kr.

Hvornår er mit barn sikret plads i skolen?
Børne- og Uddannelsesudvalget vil på sit møde i februar behandle oprettelsen af børnehaveklasser, og derefter vil I få svar fra skolen, om jeres barn er optaget på skolen.

Hvornår er mit barn sikret plads i SFO?

Der er altid plads til børnene i SFO – ingen begrænsninger.

Hvad sker der, hvis mit barn skal fortsætte i BH pga. skoleudsættelse?

Du skal stadig gå ind på linket til skoleindskrivningen, hvor du skal registrere, at du har søgt skoleudsættelse på dit barn.

Artiklen er publiceret 26. november 2015
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey