Intelligent trafikstyring sikrer, at trafikanterne oftere mødes af grønt lys på Vejlevej.

Specielt i myldretiden kommer bilisterne hurtigere gennem lyskrydsene på Vejlevej i Kolding. Det viser nye målinger, efter at der før jul blev installeret ny avanceret trafikstyring i lyssignalerne.

”Den største effekt ser vi i myldretiden på vej ind i Kolding om morgenen. Her glider trafikken mærkbart bedre. I forhold til de højest registrerede ventetider i september kommer bilisterne nu 33 pct. hurtigere gennem lyskrydsene,” oplyser trafikplanlægger Erik Harbo fra Kolding Kommune.

I september tog det 6,4 minutter for de mest forsinkede bilister på vej ind i byen at køre strækningen, mens de tilsvarende tider i januar lå på 4,2 minutter. Systemet har kun været i brug i en begrænset periode, men foreløbig fortæller statistikken, at andelen af bilister, som rammes af større forsinkelser, er faldet med over 10 pct.

Tendensen, når bilisterne skal ud af byen, er knap så markant, men også her glider trafikken bedre.

Længere periode med grønt

Det nye avancerede udstyr er installeret på Vejlevej på strækningen Ny Esbjergvej-Ndr. Ringvej. Her overvåger radarer i lysmasterne nu konstant trafikken og vurderer på den baggrund, hvornår der skal gives rødt og grønt lys. Tidligere skiftede lyssignalerne efter faste intervaller uden at tage hensyn til den aktuelle trafik.

”I myldretiden med rigtigt meget trafik vil systemet typisk give grønt i en lidt længere periode – f.eks. 10 sekunder ekstra. Men det er selvfølgelig ikke sådan, at vi kan garantere grøn bølge hele tiden, for trafikanterne fra sideveje skal også kunne komme ud,” forklarer Erik Harbo.

Uden for myldretiden glider trafikken lidt bedre. Sammenlignes tallene fra september og januar er den gennemsnitlige rejsetid faldet med godt to pct.

”En så beskeden ændring vil den enkelte bilist næppe kunne registrere. Den store gevinst ligger i myldretiden,” understreger Erik Harbo.

Godt for pengepung og miljø

Ved hjælp af regnemodeller fra Vejdirektoratet har kommunens trafikplanlæggere lavet et løst overslag over de samlede økonomiske besparelser ved, at trafikken for de 20.000 daglige bilister på Vejlevej glider lidt bedre.

”Hvis vi prissætter den tid, som folk bruger på Vejlevej, og medregner besparelserne på benzinregnskabet, så når vi faktisk op på en samlet gevinst på godt fem mio. kr. årligt. Hertil kommer mindre udledning af CO2 og færre udledte partikler, hvilket er godt for både miljø og sundhed,” forklarer Erik Harbo.

Flere strækninger med intelligent trafikstyring

Vejlevej er den første hele strækning, som har fået avanceret radarstyret trafikstyring. Politikerne i Kolding Byråd har afsat penge 12 mio. kr. til flere strækninger for at mindske trængslen og få trafikken til at glide lidt bedre på de større veje i Kolding.

Senere i år – formentlig efter sommerferien – kommer der intelligent trafikstyring på strækningen Vestre Ringgade (Katrinegade/Ålykkegade)-Tøndervej-Haderslevvej (Agtrupvej).

Artiklen er publiceret 22. februar 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey