Investeringsfonden kan være med til at realisere større udviklingsprojekter som Marina Syd.

Byrådet arbejder på en investeringsfond, der skal investere i Kolding Kommunes vækst og udvikling.

Fonden er en reserveret pulje på budgettet, der skal gøre det muligt at realisere Byrådets vision om erhvervsudvikling, nå 100.000 indbyggere samt understøtte studieby og bosætning. Kommunens direktion lægger op til at afsætte 20 mio. kr. i 2018, 25 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. i 2020.

Kolding Kommune er i kraftig vækst i de seneste år. Indbyggertallet er steget med over 2.000 på tre år, virksomheder udvider og flytter til byen, og der planlægges og bygges i øjeblikket omkring 1.400 boliger. Den udvikling skal fortsætte, og der store og spændende udviklingsprojekter som Marina Syd, infrastruktur, byudvikling, idrætsby osv. Dertil kommer ambitiøse fysiske udviklingsplaner for skoler, daginstitutioner, osv.

Øremærket til udvikling
Den samlede ønskeliste rummer projekter for op imod én mia. kr. Udfordringen er at skaffe penge til at gennemføre ønskerne i en tid, hvor kommunernes økonomiske råderum generelt bliver mindre og mindre, og hvor de lavthængende frugter allerede er høstet gennem effektiviseringer de seneste år.

Ved at oprette en investeringsfond øremærker Kolding Kommune penge til udvikling. Det skal sikre, at der er penge til at realisere de store og langsigtede visioner.

Kommunens direktion foreslår, at der udarbejdes politiske spilleregler for investeringsfonden. Det handler om, hvor store projekterne skal være, hvor lang tid, de løber over, hvornår de prioriteres etc.

Der er første behandling af budgettet 29. august, mens de politiske partier mødes til forhandlinger i slutningen af september.

Artiklen er publiceret 17. august 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey