Udbud af to storparceller på Kløvkærgrunden i Seest i Kolding – til privat tæt-lav boligbebyggelse

Kløvkærgrunden

Kolding Kommune udbyder to storparceller på Kløvkærgrunden i Seest til salg i offentligt udbud – til tæt-lav boligbebyggelse, eksempelvis rækkehuse, klyngehuse eller etageboliger (maks. 2 etager).

• På storparcel nr. 2 på ca. 7.479 m² forventes der at kunne opføres 10 boliger/byggeretsenheder.

• På storparcel nr. 3 på ca. 14.276 m² forventes der at kunne opføres 25 boliger/byggeretsenheder. 

Kløvkær – Ny, bæredygtig bydel i Kolding

Den nye bydel skyder op på området, hvor en fyrværkerifabrik sprang i luften i 2004. Første etape er solgt til Lejerbo Kolding til opførelse af 35 bæredygtige almene familieboliger, tegnet af Dissing+Weitling og Move Arkitektur som landskabsarkitekter. Kløvkær ligger 5 km fra Kolding bymidte.

Vilkår for salg

Storparcel nr. 2 og nr. 3 udbydes til salg på betingelse af, at der som et led i en handel vedtages lokalplan, der fastlægger den nærmere planlægning.

Det er kommunens ønske, at Kløvkær skal danne ramme for en ny bydel – hvor der er lagt særlig vægt på bæredygtighed og arkitektonisk nytænkning.

Salgsvilkårene indeholder en incitamentsklausul, der indebærer, at køber kan få udbetalt en bonus på op til 25.000 kr. pr. bolig/byggeretsenhed i det omfang køber vælger at indarbejde forskellige typer bæredygtighedstiltag i bebyggelsen.

Kommunen forestår og bekoster den overordnede byggemodning af Kløvkærgrunden. Køber forestår og bekoster den interne byggemodning på storparcellerne.

Salgsvilkårene indeholder endvidere en Due Diligence, som giver køber mulighed for at foretage nærmere angivne tekniske undersøgelser og at træde tilbage fra handlen.

Mindstepris

Storparcellerne udbydes til salg ved tilbudsgivning til en mindstepris på 200.000 kr. ekskl. moms pr. bolig/byggeretsenhed (der er tidligere betalt tilslutningsbidrag til kloak).

Der kan bydes på en af storparcellerne eller på begge.

Afgivelse af tilbud

Købstilbud skal være forvaltningen i hænde senest den 26. januar 2016, kl. 12.00 og sendes til:

By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 11, 6000 Kolding – eller til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Storparcellerne udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. Hvis storparcellerne ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil de fortsat være til salg.

Salgsmateriale

 

Delområde 2

Udbudsvilkår

Salgsvilkår - delområde 2 - til udbud af storparcel til tæt-lavt

Bilag

1. Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

2. Udstykningsforslag LIFA - 22. oktober 2015

3. Foreløbigt udkast til Servitut vedr spildevandsanlæg i terræn

4. Indberetnings- og vurderingsskema for evt. bonus for bæredygtighedstiltag

5. Gode rammer for livet - Arkitekturstrategi for Kolding Kommune 2013

6. Udkast til vedtægter for Grundejerforeningen Kløvkær

7. Tingbogsattest matr.nr. 13ia

8. Tingbogsattest matr.nr. 13gz

9. Ejendomsdatarapport matr.nr. 13ia, 13ib og 32dn

10. Ejendomsdatarapport matr.nr. 13gz

11. Forureningsundersøgelse - DMR 15.4.2005

12. Forureningsundersøgelse - DMR 2.6.2005

13. Orienterende jordbundsundersøgelse - DMR 13.9.2006

14. Notat vedr. miljøteknisk vurdering af jordbundsundersøgelse på Kløvkærvej - DMR 11.10.2006

15. Samlet redegørelse for oprensninger på kløvkærvej af Grontmij-Carl Bro - 22-4-2008

 

Delområde 3

Udbudsvilkår

Salgsvilkår - delområde 3 - til udbud af storparcel til tæt-lavt

Bilag

1. Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

2. Udstykningsforslag LIFA - 22. oktober 2015

3. Foreløbigt udkast til Servitut vedr. spildevandsanlæg i terræn

4. Indberetnings- og vurderingsskema for evt. bonus for bæredygtighedstiltag

5. Gode rammer for livet - Arkitekturstrategi for Kolding Kommune 2013

6. Udkast til vedtægter for Grundejerforeningen Kløvkær

7. Tingbogsattest - matr.nr. 13eø

8. Tingbogsattest - matr.nr. 13ii m.fl.

9. Ejendomsdatarapport - matr.nr. 13eø

10. Ejendomsdatarapport - matr.nr. 13hv og 13ii

11. Orienterende jordbundsundersøgelse - DMR - 13.09.2006

12. Notat vedr. miljøteknisk vurdering af jordbundsundersøgelse på Kløvkærvej - DMR 11.10.2006

13. Miljøundersøgelse - Carl Bro - juni 2005 - Kløvkærvej 4

14. Bilag til miljøundersøgelse - Carl Bro - juni 2005 - Kløvkærvej 4

15. Jordhåndteringsplan - Carl Bro - januar 2006 - Kløvkærvej 4

16. Tilsynsrapport - Grontmij Carl Bro - 21.8.2007 - Kløvkærvej 4

17. Tilsynsrapport - Grontmij-Carl Bro - 4.9.2007 - Kløvkærvej 4

18. Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer - Grontmij-Carl Bro - april 2008

19. Samlet redegørelse for oprensninger på Kløvkærvej af Grontmij-Carl Bro - 22-4-2008

20. Forureningsundersøgelse - opsummering - Grontmij - marts 2014 - Kløvkærvej 4

 

 

 

 

Salgsmateriale kan også fås ved henvendelse til Lone Marie Kristensen 79 79 16 78 eller Brian Holmer, tlf. 79 79 16 73 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklen er publiceret 15. december 2015
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey