Omfattede veje
Gennemgangen af fartgrænserne omfatter de større veje – gennemfartsveje og fordelingsveje - i Kolding by, Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

Gennemfartsveje er f.eks. Vejlevej, Vestre Ringgade og Haderslevvej i Kolding, Koldingvej og Gl. Lunderskovvej i Lunderskov, Koldingvej i Vamdrup samt Koldingvej og Omfartsvejen i Christiansfeld.

Fordelingsveje er f.eks. Lærkevej, Agtrupvej, Lyshøj Allé og Seest Bakke i Kolding, Reinholts Bakke, Jernbanegade og Kongsbjerg i Lunderskov, Søndergade, Vestergade og Røddingvej i Vamdrup samt Kongensgade, Arlavej og den østlige del af Lindegade i Christiansfeld. 

Er der et fornuftigt forhold mellem trafiksikkerhed og hastighedsbegrænsningerne på de større veje i Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld? Det spørger trafikplanlæggerne nu kommunens borgere om. Bidragene skal bruges til at gennemgå fartgrænserne og vurdere, om kommunen skal gå i dialog med politiet om eventuelle ændringer.

”Det drejer sig om at finde den rigtige hastighedsbegrænsning, hvor bilister, cyklister, fodgængere, skolebørn, naboer, osv. oplever, at der er en fornuftig balance mellem trafiksikkerhed og den tilladte hastighed,” siger trafikplanlægger Steen Langhoff fra Kolding Kommune og fortsætter:

”Hvis det viser sig relevant at ændre på nogle af fartbegrænsningerne, så vil vi efterfølgende tage sagen op med politiet, som har den endelige afgørelse.”

Efter forslag fra borgmester Jørn Pedersen har Teknikudvalget besluttet at gennemgå de skiltede fartgrænser på de større veje i Kolding og de tre centerbyer - se beslutning.

”Vi vil gerne høre fra borgerne, hvad enten de mener, at fartgrænsen er for høj eller for lav. Samtidig vurderer vi i Trafik- og Mobilitetsafdelingen hastighedsbegrænsningerne ud fra trafikmålinger, ulykkesstatistik, hensyn til fremkommelighed samt støj- og oversigtsforhold. Sammenlagt vil det give os et godt og dækkende billede af, hvor udfordringerne er, og hvad der evt. kan lade sig gøre, før vi tager sagen op med politiet,” forklarer Steen Langhoff.

Afdelingen håber, at fartbegrænsningerne kan drøftes med politiet sidst på året. Samtidig vil Kolding Kommune tage kontakt til politiet for at opnå en endnu bedre dialog om, hvor politiet placerer deres fotovogne ved fartkontroller.

”Politiet beslutter suverænt, hvor de foretager fartkontrol, men vi stiller gerne al vores viden til rådighed om, hvor der sker mange ulykker, hvor der er udfordringer med skoleveje, osv. Det gør vi allerede, men vi vil gerne styrke dialogen, så politiet kan målrette indsatsen og foretage fartkontrol på de steder, hvor behovet er størst,” siger Steen Langhoff.

Hvis du har kommentarer til fartbegrænsningerne på de større veje i Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld, så send dit bidrag til trafikafdelingen senest 30. september. Skriv venligt, hvilken strækning det drejer sig om, hvilke observationer du har gjort, og hvad du vil foreslå. Du kan sende din kommentarer pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller pr. brev til By- og Udviklingsforvaltningen, Att. Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Artiklen er publiceret 05. september 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey