Det går godt både fagligt og socialt for Kolding Kommunes skolebørn.

Børn- og Ungeudvalget har netop godkendt kvalitetsrapporten for skoleområdet 2014/15 i Kolding Kommune. Langt de fleste steder ligger Koldings Skoler over landsgennemsnittet.

Det går godt. Så kort kan de siges. Den netop offentliggjorte Kvalitetsrapport viser, at eleverne i Koldings skoler har et højt udbytte af undervisningen, og at niveauet er stigende.

”Der er fremgang på flere parametre, og det er glædeligt. Vi er inde i en god gænge, hvor vi nu høster gevinsterne fra tidligere initiativer. Vi har en velfungerende folkeskole med et højt fagligt niveau. Selvom politikkere ofte forlanger ændringer hele tiden, så ser vi tydeligt på skoleområdet i Kolding Kommune, at stabilitet og indhold med substans koblet med vedholdenhed svarer sig. Vi skal sikre, at der et solidt fundament som i reform- og forandringstider kalder på ro, så lærerne, lederne og pædagoger kan fortsætte den positive udvikling, som vi kan se at børnene høster frugterne af”, siger Børne- og Uddannelsesudvalgets formand, Christian Haugk.

Det er ikke kun det faglige niveau, der ligger højt. I trivselsmålingerne er Kolding også højt placeret. Dog er der også enkelte steder plads til forbedringer. Over en treårig periode er andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse faldet med 0.6 procentpoint. Ligesom andelen af de allerdygtigste i dansk læsning i de nationale test er faldet med 1,8 procentpoint i perioden 2012/13 – 2014/15.

”Det er fantastisk at opleve det engagement, der er i vores fælles skole i Kolding Kommune. Uanset om det er lærere, elever, pædagoger, servicemedarbejdere eller forældre, så er det gængse billede, at her ydes der en indsats, vi i den grad kan være stolte over, – og det er vi! Selvfølgelig er der også opmærksomhedspunkter, og dem er der bestemt også fokus på. Ingen af disse har dog været i et niveau, der har nødvendiggjort en egentlig handleplan. Opmærksomhedspunkterne er en naturlig del af den kvalificerede dialog, der er mellem forvaltning og den enkelte skole og bestyrelse, og det er præcis den tilgang, vi tror flytter mest, nemlig et tillidsbåret udgangspunkt, der skaber resultater gennem samarbejde”, siger Christian Haugk

Børne- og uddannelsesforvaltningen laver hvert år en kvalitetsrapport for skoleområdet, så der kan sættes hurtigt ind, hvis et fag eller karaktererne på en enkelt skole pludselig falder.

Artiklen er publiceret 07. marts 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey