Landzonetilladelse for Eliassensvej 94, Kolding - Vestermosevej 6, Christiansfeld - Nagbølvej 31, Lunderskov - Binderup Strandvej 77, Bjert - Hvinderupvej 3, Christiansfeld

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • lovliggørelse af ændret anvendelse fra erhverv/kontor til lejlighed på ejendommen matr.nr. 5f, Seest by, Seest beliggende Eliassensvej 94, 6000 Kolding, som ansøgt. (Offentliggjort den 06.02.2017)

  •  overdækning på 162 m2 til opbevaringsformål som trailer, hestetrailer og diverse landbrugsredskaber på ejendommen matr.nr. 2a Tapsøre By, Taps beliggende Vestermosevej 6, 6070 Christiansfeld, som ansøgt. (Offentliggjort den 06.02.2017)
  • arealoverførsel af 3400 m2, del af matr. nr. 7b til matr. nr. 7z Nagbøl By, Skanderup, og udvidelse af regnvandsbassin til 3300 m2, på ejendommen matr. nr. 7b (del af matr. nr. 7b) Nagbøl By, Skanderup, beliggende Nagbølvej 31, 6640 Lunderskov, som ansøgt. (Offentliggjort den 06.02.2017)

  • en 36 meter høj rørmast og en teknikkabine på ejendommen matr.nr. 23a Binderup By, Sdr. Bjert, beliggende Binderup Strandvej 77, 6091 Bjert, som ansøgt.(Offentliggjort den 09.02.2017)

  • udstykning og ændret anvendelse fra landbrug til vindmølledrift på ejendommen matr.nr. 11, Hvinderup, Tyrstrup beliggende Hvinderupvej 3, 6070 Christiansfeld, som ansøgt. (Offentliggjort den 10.02.2017)

Artiklen er publiceret 10. februar 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey