Landzonetilladelse for Eltangvej 67D, Kolding.

Kolding Kommune har i henhold til § 35, stk. 1  i lov om planlægning meddelt landzonetilladelse til

  • udhus på 24 m2, som tilbygning til den eksisterende garage på ejendommen matr. nr. 3p, Eltang By, Eltang beliggende Eltangvej 67D, 6000 Kolding, som ansøgt. (offentliggjort den 23.02.2017)

Artiklen er publiceret 23. februar 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey