Vi anlægger i dette forår flisefortov i nordsiden af Lindegade fra Aldi til det eksisterende fortov ved Lindegade 59.

Fortovet vil bestå af to rækker fliser, og ved alle indkørsler føres fortovet igennem med en overkørsel i SF-sten.

Arbejdet forventes påbegyndt mandag den 27. marts og afsluttet i juni 2017.

Vi beklager eventuelle gener, der måtte opstå i forbindelse med anlægsarbejderne.

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte på Marianne Nielsen 79 79 14 47 eller på mail Mani@kolding.dk 

Artiklen er publiceret 20. marts 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey