Thomas Boe.

Rikke Vestergaard skifter til Region Syddanmark og By- og Udviklingsdirektør Thomas Boe konstitueres som Kommunaldirektør i Kolding Kommune. Samtidig oprettes der en ny direktørstilling, der skal sikre større fokus på beskæftigelse og integration.

By- og Udviklingsdirektør Thomas Boe konstitueres som Kommunaldirektør, når Rikke Vestergaard skifter til Koncerndirektør i Region Syddanmark 1. maj.

Thomas Boe konstitueres som Kommunaldirektør med virkning fra 1. maj. Samtidig bliver stillingen slået op, så den kan blive besat permanent allerede inden sommerferien.

Da stillingen straks bliver slået op, bliver der ikke i mellemtiden konstitueret en By og Udviklingsdirektør. Områdecheferne i By og Udviklingsforvaltningen fortsætter med at have ansvaret for eget område, herunder også den politiske betjening.

Større fokus på beskæftigelse og integration
Samtidig med at stillingen som kommunaldirektør bliver slået op, oprettes der en stilling som Beskæftigelses- og Integrationsdirektør, der får ansvaret for hele arbejdsmarkedsområdet, herunder jobcentret, samt integration, hvor der bla. skal sikres beskæftigelse til de mange nye flygtninge.

Indtil den stilling bliver besat, hører arbejdsmarkedsområdet og jobcentret midlertidigt under Børne og Uddannelsesdirektør, Helle Thiele fra 1. maj.

Artiklen er publiceret 30. marts 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey