Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Her kan du se, hvordan den nye motorvejstilslutning kommer til at se ud

I slutningen af 2017 indvies den nye motorvejstilslutning ved Ødisvej syd for Kolding. Planlægningen skrider planmæssigt frem, men før de store anlægsmaskiner går i gang, etablerer Kolding Kommune en rundkørsel i T-krydset Ødisvej/Vonsildvej.

”Rundkørslen skal gøre det lettere at afvikle den øgede mængde trafik, som motorvejstilkørslen vil skabe. Frem til 2030 forudser prognoserne en tredobling af trafikken på Ødisvej,” fortæller trafikplanlægger Steen Langhoff fra Kolding Kommune.

I april måned sendes rundkørslen i udbud, og i maj går anlægsarbejdet i gang.

”Det vil tage tre-fire måneder at anlægge rundkørslen. Vi vil forsøge at mindske generne for trafikanterne mest muligt, men det kan selvfølgelig ikke undgås, at bilisterne bliver berørt af projektet,” fortæller Steen Langhoff.

Lettere adgang til E45

Den nye motorvejstilslutning vil give trafikanterne direkte adgang til E45 fra den sydlige del af Kolding og Vonsild, ligesom motorvejstilslutningen ved Kolding Syd vil blive aflastet.

Vejdirektoratet regner med at komme i gang med anlægsarbejdet efter sommerferien. Projektet kommer til at bestå af følgende elementer:

  • Ramper til og fra E45
  • En rundkørsel ved ramperne vest for motorvejen
  • T-kryds ved ramperne øst for motorvejen
  • En samkørselsplads nord for Ødisvej med indkørsel fra Hoppesvej
  • Cykelstier i begge sider af Ødisvej mellem Fovsletvej og Hoppesvej

Eksproprieringer

Knap 20 lodsejere bliver direkte berørt af den nye motorvejstilkørsel. I januar fik de præsenteret projektet og de forventede konsekvenser for deres ejendom. I juni gennemføres den egentlige ekspropriationsforretning. Her fastsætter Ekspropriationskommissionen, hvilke ejendomme og arealer der skal overtages, ligesom størrelsen på erstatningerne fastlægges.

Læs mere

På Vejdirektoratets hjemmeside kan du finde et tema om motorvejstilkørslen ved Ødis. Her kan du bl.a. se støjkort før og efter anlægget af motorvejstilkørslen. Beregninger viser, at støjgenerne fra accelererende biler på de nye tilkørselsramper vil være minimal i forhold til den støj, som allerede kommer fra selve motorvejen.

Udgifterne til den nye motorvejstilkørsel deles ligeligt mellem Vejdirektoratet og Kolding Kommune, mens kommunen betaler den nye rundkørsel i krydset Ødisvej/Vonsildvej.

Artiklen er publiceret 17. marts 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey