Direktør for Easyfood, Flemming Paasch.

I denne måned bringer vi et portræt af Flemming Paasch, som er direktør for Easyfood A/S i Kolding. Vi har stillet en række spørgsmål om, hvad design betyder for ham.

Hvad er det første du tænker, når jeg ”siger” design?

Jeg tænker, at design er en vigtig del af dansk kultur – det være sig både inden for formgivning, men absolut også inden for ”design tænkning” Formgivning har vi stolte traditioner inden for – Danish Design er velkendt i hele verden, og har sikret mange arbejdspladser i Danmark i gennem tiderne. ”Design tænkning” er kommet i de senere år, og her tænker jeg det hænger godt sammen med den danske kultur – vi er det land i verden med den laveste magtstruktur – vi er det land i verden med største grad og tillid til hinanden – og netop derfor er vi rigtig gode til at arbejde med ”design tænkning” som jo handler om at kunne undre sig – og efterfølgende at kunne omdanne indtryk til forbedringer – og ikke mindst fornyelse.

Hvordan skaber design værdi?

”Design tænkning” skaber værdi – fordi der tages udgangspunkt i brugerbehov, som man kan lære af – og efterfølgende kan anvende i en kreativ proces.
Design som formgivning, tror jeg giver den ro og berigelse som kan gøre os mere lykkelige.

Hvad tilbyder design som ikke tilbydes af andre fag?

Design lærer os at bruge styrkerne i den danske kultur – og ikke mindst at understøtte og udvikle kulturen. Forretningsmæssigt er kulturen vores vigtigste konkurrenceparameter, da den ikke kan efterlignes. Design er også det eneste fag, der giver plads til at vi kan undre os.

Hvad skal design gøre for din virksomhed og Kolding i fremtiden?

Design spiller en afgørende rolle for Easyfood. Design har gjort os til det vi er i dag – og vi er slet ikke færdige. Jo bedre samspillet er mellem vidensmiljøer, virksomheder, kommune og mennesker – jo bedre for os alle – og for Kolding.

Artiklen er publiceret 12. august 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey