customfield-39-missing-image

22. Januar 2019
AP Pension og Kolding Kommune arbejder på at bygge en seniorby i Nr. Bjert i Kolding med et friplejehjem, et seniorbofællesskab og senere flere boliger.

 

customfield-39-missing-image

22. Januar 2019
Byrådets seks partier har aftalt, hvor de 20 mio. kroner i udviklingspuljen fra årets budget skal bruges. Da Kolding Kommunes budget for 2019 blev lagt, aftalte partierne at de 20 mio. kr. skulle fordeles i januar. Blandt indsatserne er flere penge til skolerne, en midlertidig daginstitution i bymidten, masterplan for Kolding havn, flere åsteder og en heroinklinik.

 

customfield-39-missing-image

22. Januar 2019
Kunne du tænke dig at blive lægdommer og være med til at dømme i retssager sammen med de juridiske dommere? Frem til 8. februar 2019 kan du søge om at blive optaget på den liste, hvorfra By- og Landsretten udvælger nævninge og domsmænd til konkrete retssager. Specielt unge under 30 år samt danskere med anden etnisk baggrund opfordres til at søge for at sikre en bred sammensætning af panelet af lægdommere.

 

customfield-39-missing-image

17. Januar 2019
Studieby Kolding inviterer nu alle interesserede til at søge den nye studiebypuljen.

 

customfield-39-missing-image

15. Januar 2019
I 2019 prøver Fundraising-enheden noget nyt, og afholder derfor nogle mere overordnede/generelle seminarer, hvor foreningerne bliver blandet på kryds og tværs.

 

customfield-39-missing-image

14. Januar 2019
Lige overfor Kolding Lystbådehavn erhverver pensionsselskabet PFA nu en byggegrund direkte ud til Kolding fjord, hvor der opføres 208 boliger i fire boligtårne. Der bliver tale om lejeboliger i de nedre etager og ejerboliger på de øverste etager inkl. penthouse, de første boliger er klar til indflytning om godt to år. Projektet er navngivet Fjordbrynet

 

customfield-39-missing-image

09. Januar 2019
Tirsdag den 8. januar 2019 var 30 ildsjæle fra Kolding Kommunes foreningsliv mødt op til workshop, hvor de fik en grundig introduktion og gennemgang af relanceringen af fondsdatabasen fonde.dk. Workshoppen var forbeholdt allerede eksisterende brugere af fondsdatabasen, og var udbudt efter først-til-mølle princippet.

 

customfield-39-missing-image

08. Januar 2019
Kolding Kommune udbyder 12 byggegrunde til salg på Anholtvænget i Drejens. Byggegrundene er de sidste i et nyt boligområde, som også omfatter Alrø- og Aarøvænget.

 

customfield-39-missing-image

07. Januar 2019
Ambitionen er klar: Marina City i Kolding skal være et bæredygtigt by- og marinaområde. Derfor er området på sydsiden af Kolding Fjord nu blevet certificeret ud fra det såkaldte DGNB-system, som anvendes til at beskrive og bedømme niveauet for bæredygtighed i et byområde.

 

customfield-39-missing-image

03. Januar 2019
Koldingensere, der blev ramt af oversvømmelserne 2. januar 2019, kan nu søge om erstatning for skader på bygninger og løsøre.

 

customfield-39-missing-image

20. December 2018
Vores entreprenør arbejder på højtryk for at blive færdig med støjskærmen ved Bramdrupdam. Langt det meste af støjskærmen er allerede opsat. Vi når dog ikke helt i mål med den sidste montage af støjskærmen inden jul.

 

customfield-39-missing-image

19. December 2018
Byrådet vedtog på gårsdagens møde en ny spildevandsplan, Blå Plan, der skal sikre færre oversvømmelser og renere vandmiljø. Et kardinalpunkt i planen er, at boligejere, der skal i gang med at adskille spildevand og regnvand på deres grund, får besked minimum to år forinden.

 

customfield-39-missing-image

19. December 2018
Efter flere års debat bliver et af Koldings mest trafikerede kryds nu udvidet. Ombygningen til knap 28 mio. kr. vil øge fremkommelighed og trafiksikkerhed i krydset Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke.

 

customfield-39-missing-image

18. December 2018
Det har krævet fælles fodslag og lang tids benarbejde for at få opbygget et socialøkonomisk marked i Kolding. Men nu går det over stok og sten, og alene de sidste par år har Kolding Kommune tiltrukket nationale socialøkonomiske virksomheder som Powerjobsøgerne, Flexfabrikken, Fødevarebanken og Huset Venture Danmark.

 

customfield-39-missing-image

05. Oktober 2018
En offentlig indsamling, skal altid anmeldes til Indsamlingsnævnet – får man ikke anmeldt sin indsamling og indbetalt gebyret, risikerer man en bøde.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey