customfield-39-missing-image

14. november 2018
Boliger i den inderste del af havnen skal binde havnen sammen med bymidten, og et rekreativt område yderst på sydkajen skal skabe sammenhæng mod Marina City.

 

customfield-39-missing-image

13. november 2018
I denne uge arbejdes der med sult, klima og fattigdom på flere skoler i Kolding. Eleverne har nemlig projektuge, hvor FNs Verdensmål er omdrejningspunktet.

 

customfield-39-missing-image

09. november 2018
Knapt halvandet år efter vedtagelsen af kommunens fundraising-strategi vol. 2.0 begynder effekten for alvor at vise sig. Bevillingsprocenten er steget markant fra 2017 til 2018.

 

customfield-39-missing-image

08. november 2018
De kommende uger bliver de kommunale veje og cykelstier fejet og vasket. Sand, blade, henkastet affald, osv. skal væk. Den årlige efterårsrengøring bidrager bl.a. til at undgå, at rendestensristene stopper til, så vand ikke kan løbe væk fra vejene.

 

customfield-39-missing-image

08. november 2018
Med 75 nye boliger investerer Birch Ejendomme i Kolding, og det er startskuddet til mere.

 

customfield-39-missing-image

07. november 2018
Vinterbadeforeningen Hop i Fjorden har endnu engang haft succes med fondene. Senest er det et tilskud på en million kroner fra Nordea-fonden der hjælper foreningen mod at realisere drømmen om omklædnings-, toilet- og saunafaciliteter ved badebroen for enden af Lyshøj Allé.

 

customfield-39-missing-image

06. november 2018
Hvordan kan vi bygge og byudvikle mere bæredygtigt med cirkulær økonomi som grundprincip? Det spørgsmål stiller en temadag i Kolding skarpt på den 27. november.

 

customfield-39-missing-image

06. november 2018
Kolding Kommune udbyder 10 byggegrunde til salg på Solgårdsparken i Vester Nebel. Byggegrundene er de sidste i et nyt boligområde i Vester Nebel.

 

customfield-39-missing-image

02. november 2018
Springvandet i Slotssøen i Kolding er netop taget ned for i år. Når den nye sæson starter 15. marts 2019 kommer springvandet til at springe på en lidt anden måde.

 

customfield-39-missing-image

31. oktober 2018
Byrådet i Kolding vedtog i aftes at nedsætte endnu et såkaldt paragraf 17, stk. 4 udvalg, som er et ad hoc udvalg, der kan tage sig af mærkesager. Målet er at sætte skub i udviklingen af både Munkebo og Skovparken til attraktive boligområder.

 

customfield-39-missing-image

23. oktober 2018
Fra 1. november 2018 kan du bestille og forny dit +67 buskort, så det gælder fra 1. januar til 31. december 2019.

 

customfield-39-missing-image

18. oktober 2018
Totalentreprenøren Hansson & Knudsen A/S fra Odense har vundet konkurrencen om at projektere og opføre 120 nye almene boliger samt fælleshus for AAB Kolding på Bertram Knudsens Vej i Kolding.

 

customfield-39-missing-image

17. oktober 2018
Vejdirektoratets entreprenør er gået i gang med etablering af en støjskærm, der skal reducere støjen fra Sønderjyske Motorvej for naboerne i Bramdrupdam. Første opgave er at vibrere 360 fundamenter til støjskærmen ned i jorden.

 

customfield-39-missing-image

05. oktober 2018
En offentlig indsamling, skal altid anmeldes til Indsamlingsnævnet – får man ikke anmeldt sin indsamling og indbetalt gebyret, risikerer man en bøde.

 

customfield-39-missing-image

25. september 2018
Kommuneskatten i Kolding Kommune hæves med en halv procent, men først fra 2020.

 

customfield-39-missing-image

04. september 2018
Et samarbejde mellem legeredskabsproducenten LEDON og Daginstitutionen Drejens betyder at børn og personale har en finger med i spillet på designet af nye legeredskaber.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey