customfield-39-missing-image

29. maj 2018
Ulla Dahl Jørgensen har efter 28 år i Fritids- og Idrætsafdelingen i Kolding, valgt at søge nye udfordringer

 

customfield-39-missing-image

28. maj 2018
Læs om gratis kursus og midtvejsevaluering af 60+FRISK

 

customfield-39-missing-image

17. maj 2018
Hvad skal dit barn lave i ferien? Du masser af inspiration til en sjov og spændende ferie her.

 

customfield-39-missing-image

20. april 2018
Den nye Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og foreninger skal være opmærksomme på de ændringer der er i loven.

 

customfield-39-missing-image

20. april 2018
Kolding Kommune er blevet udvalgt til dialog om at blive ”bevæg dig for livet” visionskommune af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI). Dermed kvitterer organisationerne for Kolding Kommunes ambitioner på Fritids- og Idrætsområdet.

 

customfield-39-missing-image

12. april 2018
Under Fritids- og Idrætsudvalget er der afsat en pulje på 150.000 kr. til sports- markedsføringsaftaler til mindre eliteklubber Kolding.

 

customfield-39-missing-image

10. april 2018
Folketinget har vedtaget nogle ændringer til folkeoplysningsloven. Lovændringen betyder, at Kolding Kommune løbende skal offentliggøre foreningers godkendte regnskaber – offentliggørelsen har virkning for regnskabsåret 2017, hvilket betyder, at de offentliggøres i 2018.

 

customfield-39-missing-image

09. april 2018
Midlertidig overnatning i f.eks. spejderhytter og klublokaler kan kun ske i lokaler, der er godkendt til overnatning og dermed betragtes som hotellignende bygning.

 

customfield-39-missing-image

08. april 2018
Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget er klar til at starte projekt Aktiv Fritid, der skal bane vejen for, at udsatte børn og unge kan blive en del af foreningslivet.

 

customfield-39-missing-image

23. marts 2018
Med støtte fra Fritidsrådet får floorball afdelingen i Lunderskov nu mulighed for at udvide deres aktiviteter.

 

customfield-39-missing-image

21. februar 2018
Har din forening aktiviteter for borgere over 60 år, vil vi gerne hjælpe med at synliggøre dem.

 

customfield-39-missing-image

21. februar 2018
I forbindelse med fritids- og idrætsanalysen, som blev gennemført i Kolding Kommune i 2017 blev der også gennemført en kapacitetsanalyse.

 

customfield-39-missing-image

19. januar 2018
Ansøgningsfristen for anlægsønsker til budget 2019 med overslagsår 2020 – 2022 er 1. marts 2018

 

customfield-39-missing-image

12. januar 2018
Frivillige foreninger og ildsjæle i Trekantområdet får nu en unik mulighed for at stå ansigt til ansigt med nogle af Danmarks største fonde, når seks kommuner inviterer til fondskonference.

 

customfield-39-missing-image

12. december 2017
Mind din formand/bestyrelse om, at det nu er muligt at ansøge om tilskud for 2017/2018 på Foreningsportalen - fristen er som altid 10. januar 2018 kl. 13.00

 

customfield-39-missing-image

10. november 2017

 

customfield-39-missing-image

09. november 2017
Medlemmerne af Danhostels har med stort flertal valgt Sally Due Sperling fra Danhostel Kolding som Årets vært 2017.

 

customfield-39-missing-image

03. november 2017
Kolding Kommune indbyder foreninger, frivillige, haller og alle andre interesserede til en orienteringsaften, hvor I får en tilbagemelding på det analysearbejde vi i 2017 har lavet på vore fritids- og idrætsfaciliteter i Kolding Kommune.

 

customfield-39-missing-image

03. november 2017
Bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere og alle de andre frivillige, der får vores fantastiske foreningsliv til at fungere, vi kan på ingen måde takke dem nok! Fritids- og Idrætsudvalget sætter stor pris på den frivillige indsats, der udføres, og glæder sig til en festlig aften i selskab med de mange frivillige.

 

customfield-39-missing-image

01. november 2017
Bedstevolley, store seniorbadedag og gåklubber. Det er blot nogle af de nye tiltag, som projekt 60+ frisk har været med til at skabe for at få flere +60 årige til at være fysisk aktive. Projektet er et samarbejde mellem tre politiske udvalg, som med stor tilfredshed har fået orientering om projektets midtvejsstatus.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey