Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Åstedsforretning vedrørende ekspropriation til cykelsti Vonsild-Taps

Kolding Byråd har besluttet at indlede ekspropriation, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til anlæg af ensrettet cykelsti i begge vejsider af kommunevejen Vonsildvej og Koldingvej fra Vonsild til Taps. 

Ekspropriationen vedrører nedennævnte ejendomme.

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27.12.2014, afholdes åstedsforretning således:

Åstedsforretningen indledes med et samlet orienteringsmøde for alle berørte ejendomme

Onsdag d. 30. november 2016, kl. 17.00 til 19.00

i Blå aula på Vonsild Skole, Catolhavegyden 21, 6000 Kolding.

På mødet vil der blive foretaget en gennemgang af projektet og ekspropriationsprocessen, og der vil blive orienteret om generelle erstatningsforhold.

Åstedsforretningen fortsættes vedr. de individuelle forhold på de enkelte ejendomme efter nedenstående tidsplan. Mødestedet er for hver enkelt ejendom ved indkørslen til ejendommen fra Vonsildvej / Koldingvej. Hvis ejendommen ikke har indkørsel fra vejen, er mødestedet på vejen ud for det berørte areal.  

 

Torsdag den 1. december 2016:

Løbe-nr. Matr.nr.     Ejerlav Adresse Tids-punkt Mødested
1 2p Vonsild By, Vonsild Lykkeshave 9.00 På vejen ud for arealet
2 20al Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 91 9.15 På vejen ud for arealet
3 19a m.fl Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 112 9.30 Ved indkørslen til nr. 112
4 1m m.fl. Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 133 10.10 Ved indkørslen til nr. 133
5 46a Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 126 10.50 Ved indkørslen til nr. 134
6 17f Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 134B 10.50 Ved indkørslen til nr. 134
7 17n Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 134 10.50 Ved indkørslen til nr. 134
8 9ab Vonsild By, Vonsild Delken 24 11.10 På rastepladsen ved arealet
9 9g m.fl. Vonsild By, Vonsild Hoppesvej 15 10.10 Ved indkørslen til nr. 133
10 16o Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 186 9.30 Ved indkørslen til nr. 112
11 16c Vonsild By, Vonsild Vonsild Skov 10.10 Ved indkørslen til nr. 133
12 16n Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 188 11.20 Ved indkørslen til nr. 188
13 19f Vonsild By, Vonsild Hovvejen 34 11.40 På vejen ud for ejendommen
14 17a m.fl. Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 207 13.30 Ved indkørslen til nr. 207
15 103 Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 193 14.00 Ved indkørslen til nr. 193
16 17i Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 196 14.15 Ved indkørslen til nr. 196
17 42a Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 192 14.30 Ved indkørslen til nr. 192
18 17g Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 219 14.45 Ved indkørslen til nr. 219
19 61b Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 214 15.00 Ved indkørslen til nr. 214
20 60 m.fl. Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 225 15.20 Ved indkørslen til nr. 225
22 34a m.fl. Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 245 15.40 Ved indkørslen til nr. 245

Fredag den 2. december 2016: 

Løbe-nr. Matr.nr. Ejerlav Adresse Tids-punkt Mødested
21 61a      Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 218 9.00 Ved indkørslen til nr. 218
23 37a Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 257 9.20 Ved indkørslen til nr. 257
24 36a m.fl. Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 258 9.40 Ved indkørslen til nr. 258
25 38a Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 259 10.00 Ved indkørslen til nr. 259
26 38c Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 265 10.00 Ved indkørslen til nr. 259
27 1aa Åstorp By, Taps Koldingvej 200 10.40 Ved indkørslen til nr. 200
28 38b Vonsild By, Vonsild Vonsildvej 267 10.20 Ved indkørslen til nr. 267
29 11p m.fl Åstorp By, Taps Koldingvej 191 11.00 Ved indkørslen til nr. 191
30 11u Åstorp By, Taps Koldingvej 189 11.00 Ved indkørslen til nr. 191
31 8g Åstorp By, Taps Koldingvej 175 11.40 Ved indkørslen til nr. 175
32 8d m.fl. Åstorp By, Taps Koldingvej 81 11.00 Ved indkørslen til nr. 191
33 1g Åstorp By, Taps Koldingvej 165 13.30 Ved indkørslen til nr. 165
34 12ac m.fl. Åstorp By, Taps Koldingvej 144 13.50 På vejen ud for nr. 159
35 1ab Åstorp By, Taps Koldingvej 159 14.10 Ved indkørslen til nr. 159
36 1h Åstorp By, Taps Koldingvej 157 14.20 Ved indkørslen til nr. 157
37 1p Åstorp By, Taps Koldingvej 155 14.30 Ved indkørslen til nr. 155
38 1x Åstorp By, Taps Taps Stationsv. 2 14.45 Ved indkørslen til nr. 2
39 1y Åstorp By, Taps Taps Stationsv. 1 15.00 Ved indkørslen til nr. 1
40 1ah Åstorp By, Taps Taps Stationsv. 3 15.15 Ved indkørslen til nr. 3

Alle adresser i Vonsild ejerlav ligger i postdistrikt 6000 Kolding

Alle adresser i Taps ejerlav ligger i postdistrikt 6070 Christiansfeld

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne indvarsles tillige særskilt med digital post.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan mv. er fremlagt ved By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding fra den 2. november 2016

Venlig hilsen

Kolding Kommune

Artiklen er publiceret 01. november 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey