Eleverne er i færd med at udvikle koncepter og projekter, som kan få unge mennesker til at deltage aktivt i kommunale aktiviteter.

 

46 unge udvikler borgerservice, rekreative områder og unges politiske engagement på årets Talentskole.

Hvordan får man flere unge til at interessere sig for kommunalpolitik. Spørgsmålet er svært at svare enkelt på, men en gruppe talentfulde elever fra ungdomsuddannelserne i Fredericia, Vejle og Kolding arbejder i denne tid på at finde svar på netop det spørgsmål. Eleverne er i færd med at udvikle koncepter og projekter, som kan få unge mennesker til at deltage aktivt i kommunale aktiviteter. Udfordringen er blot én af i alt tre opgaver, som borgmestrene i Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle har stillet 46 unge mennesker, der til dagligt går på de fire kommunernes handelsgymnasier (HHX) og tekniske gymnasier (HTX) samt på det almene gymnasium (SFX), HF og VUC i Vejle.

Har alle et særligt talent

De 46 elever, der alle har et særligt talent og en interesse for at arbejde med innovation, er udvalgt til at deltage i en talentskole skabt af Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise Danmark og støttet af Middelfart Sparekasse. Skolen skal give eleverne mulighed for at arbejde med konkrete opgaver over en periode, hvor de får faglig sparring og input af kompetente folk inden for innovation. Talentskolen strækker sig over fem heldagsmøder, og slutter 5. december med en finale, hvor de bedste projekter bliver kåret og præmieret.

Ved sidste års talentskole var det en projektide om at skabe bygge særlige cykelbusser, der vandt konkurrencen. I denne tid handler det om at komme med bud på overordnede kommunalpolitiske udfordringer omkring unge og kommunalpolitik, rekreative områder og den kommunale borgerservice. I denne uge, hvor eleverne har haft en arbejdsdag på Syddanske Universitet i Kolding er ideerne begyndt at blive mere konkrete.

Den 1. november skal de 46 talenter arbejde med deres projektideer på rådhusene i hver deres by, og den 5. december kåres den bedste projektide i Middelfart Sparekasses hovedkontor i Middelfart.

Find talentskolen på Facebook.

Netop nu arbejder de 46 elever på at komme med ideer til følgende tre udfordringer:

Borgerservice

Mange kommuner er presset økonomisk, samtidig er der stigende pres på at de håndterer flere offentlige opgaver. Der er pres fra folketing og lovgivning, og der er pres fra borgerne ud fra "det jeg har behov for". Eleverne er blevet bedt om at vurdere hvilke reelle behov borgerne har for service og hvordan man sikrer en relevant og effektiv borgerservice. Desuden skal eleverne vurdere, om der er specielle områder, hvor kommunerne er opmærksomme på behovet for ændringer i borgerservice?

Rekreative områder/aktiviteter

Eleverne skal finde ud af, hvordan man tilgodeser borgernes stigende behov for rekreative aktiviteter, hvordan man tilgodeser borgernes forskelligartede behov, og hvordan man sikrer, at der også bliver fokus på de små områder/aktiviteter. Eleverne skal desuden finde ud af, på hvilken måde rekreative aktiviteter indgår i kommunernes strategiske tænkning.

Unge og den demokratiske proces

Eleverne skal finde måder, som betyder, at der er flere unge mennesker, der interesserer sig for kommunalpolitik, ligesom de skal se på, hvordan unge kan inddrages aktivt i kommunale aktiviteter. Eleverne skal ligeledes undersøge, hvad kommunerne i dag gør for at involvere unge i den demokratiske proces.

15 elever (6 fra Vejle, 5 fra Fredericia og 4 fra Kolding) arbejder på at komme løsninger på udfordringerne omkring borgerservice, 19 elever (8 fra Vejle, 7 fra Fredericia og 4 fra Kolding) arbejder med rekreative områder, i mens 13 elever (9 fra Vejle, 3 fra Kolding og 1 fra Fredericia) arbejder med unge og den demokratiske proces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklen er publiceret 26. oktober 2012
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey