Lukning af gaden

Forbud mod indkørsel permanent

For at forbedre trafikafviklingen i krydset Tøndervej/Vestre Ringgade har Teknik- og Boligudvalget i december 2012 besluttet at etablere forbud mod indkørsel fra Stejlbjergvej til Stejl-bjergallé og Svinget for al nordkørende biltrafik.

Derfor vil der nu blive etableret heller med de nødvendige forbudstavler på Stejlbjergallé og Svinget. Arbejdet påbegyndes omkring den 18. november og forventes afsluttet først i december 2013.

Fodgængere og cyklister vil på trods af forbuddet fortsat kunne passere mod nord fra Stejl-bjergvej. Det samme gælder biltrafik i modsat retning, dvs. mod Stejlbjergvej.

Samtidig med indførelse af forbuddet vil der ske signaltekniske ændringer i krydset Tøndervej/Vestre Ringgade, så trafikanterne forhåbentligt fremover vil opleve en mere smidig trafikafvikling.

Artiklen er publiceret 18. november 2013
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots
Denne hjemmeside bruger cookies.
privacy policy Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies