Med indgåelsen af en kæmpekontrakt til mere end 500 mio. kr. er Kolding Kommune netop gået i spidsen for det hidtil mest omfattende OPP-projekt inden for plejecenterområdet i Danmark.

Kontrakten mellem kommunen og et privat konsortium med Attendo A/S i spidsen er den første i landet, der omfatter både opførelsen af et nyt plejecenter og levering af pleje og omsorg til centerets kommende beboere.
Det nye plejecenter i Vonsild ved Kolding kommer til at indeholde 60 boliger samt en række fællesfaciliteter, som også lokalsamfundet får mulighed for at benytte sig af.
Kolding Kommune har ønsket at bryde med traditionerne og de velkendte måder at opføre og drive et plejecenter, og det kan allerede nu konstateres, at der er en række fordele på vej i forhold til den traditionelle drift af et plejecenter.
"Den daglige drift bliver hverken dyrere eller billigere for kommunen, men til gengæld får både beboere og borgerne i lokalområdet en hel del mere for pengene", fortæller Koldings borgmester Jørn Pedersen.
"Først og fremmest fordi en privat aktør har en række muligheder, som vi ikke har som kommune"
"Det gælder for eksempel muligheden for at tilbyde tilkøbsydelser, et udvidet madkoncept og tilbud til lokalebefolkningen om at benytte f.eks. centrets café og wellness-faciliteter", fortæller borgmesteren.
Han hæfter sig også ved den omfattende dialog i udbudsfasen, som utvivlsomt har resulteret i et bedre udbudsmateriale – og i sidste ende også bedre tilbud.
"Vi har konstateret en meget høj kvalitet i tilbuddene, og det er et resultat af det store arbejde i udbudsfasen. En fase, som har været en udbytterig designproces, hvor rigtig mange parter har været involveret, og som passer rigtig godt ind i Kolding kommunes designvision", siger Jørn Pedersen.
"For eksempel indeholder kontrakten bestemmelser om bygningsdrift og vedligehold på et niveau, som kommunen ikke selv kan levere til den pris, der kommer nogle meget flotte og eksklusive ude-arealer, og der kommer ekstra investeringer i velfærdsteknologi ud over anlægsrammen".
Det var også en meget tilfreds formand for Kolding Kommunes Seniorudvalg, Søren Rasmussen, der satte sin underskrift på den historiske kontrakt.
"Partnerskabet mellem kommunen og det private konsortium åbner helt nye muligheder – både driftsmæssige og kommercielle og disse muligheder er grundlaget for, at Vonsild Have Kvarteret i langt højere grad kan blive en integreret del af lokalsamfundet, end vi hidtil har haft mulighed for", siger Søren Rasmussen.
"Det har også været vigtigt for os, at hele projektet er udviklet sammen med beboere, personale, pårørende, borger i Vonsild og vores Ældreråd. Alle har bidraget og skabet et helt nyt og enestående tilbud til de ældre i Kolding kommune", siger formanden.
En vigtig part i hele udbudsfasen – og i den kommende bygningsfase – har også været Teknik og Boligudvalget. Udvalgets formand Knud Erik Langhoff, som også er medunderskriver på kontrakten, at Kolding får ikke bare Danmarks flotteste og mest moderne plejecenter, når det står færdigt:
"Det bliver også Danmarks første plejecenter, der er certificeret efter de nye standarder for bæredygtigt byggeri og med den nyeste velfærdsteknologi," fastslår Knud Erik Langhoff og fortsætter:
"Det glæder mig desuden, at byggeriet bliver en integreret del af lokalsamfundet, så det kommer til at passe ind i omgivelserne og tænkt sammen med det nærliggende naturområde til glæde for de kommende beboere og hele Vonsild".
Konsortiet består foruden af Attendo A/S af Dansk Boligbyg A/S – Totalentreprenør, Luplau & Poulsen Aps (arkitekt), Niras A/S (ingeniør), Hune og Elkjær Arkitektfirma A/S (konsulent for plejehjem), Dab (administration) og Kemp & Lauritzen (facility management).

Artiklen er publiceret 17. april 2013
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey