9. klasse på eliteidrætslinjen har mentaltræning i starten af det travle eksamensår.
Brændkjærskolens koordinator Henning Tastesen, der her ses sammen med eliteelev Hjalte Christensen, sikrer optimale rammer for Koldings talenter.

På Brændkjærskolen har klasserne været udgangspunkt for adskillige talenter, hvoraf mange begår sig på højt niveau og endnu flere er på vej. Således har linjen huset bowleren og VM medaljetageren Mik Stampe, den EM aktuelle squasher Thomas Laursen, fodboldspiller i 3F ligaen Ida Guldager samt håndboldkometerne Sebastian Augustinussen, Nikolaj Enderleit og Jens Svane, der alle står på spring til at indtage håndboldligaen indenfor de kommende år.

Elever i idrætsklasser klarer sig fagligt godt og får bedre sammenhæng i hverdagen. Det er konklusionen i en ny rapport, der omhandler Brændkjærskolens eliteidrætslinje og flere af landets øvrige idrætslinjer. Siden 2008 har der været eliteidrætsklasser på Brændkjærskolen, og nu er der kommet papirer på, hvad eliteidrætsklasserne har af betydning for eleverne.

Team Danmark, DIF, Undervisningsministeriet og 15 elitekommuner herunder Kolding har igangsat et ph.d. projekt på center for ungdomsforskning ved Århus Universitet, der har til formål at undersøge og dokumentere styrkerne og udfordringerne ved det særlige tilbud, som idrætsklasser udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for idrætsklasseelever i udskolingen. Rapporten følger eleverne ind i ungdomsuddannelserne og de endelige resultater præsenteres i starten af 2016.

 

Eliteidrætsklasserne tilbyder talenter et skolemiljø, hvor de kan satse på den sportslige udvikling sideløbende med, at de arbejder målrettet skolemæssigt. Eleverne kombinerer skolegangen med morgentræning i et lokalt idrætsmiljø, der giver mulighed for træning af høj kvalitet, så der er mere luft til en stor træningsmængde. Eleverne får fleksible rammer og frihed under ansvar, så de lærer at strukturere en hverdag fyldt med skole, sport og venner.

Rapporten viser bl.a. at:

  • Det er vigtigt for eleverne, at de i idrætsklasserne er omgivet af personer, der har forståelse for, hvad eliteidræt kræver. Det smitter tilsyneladende af på deres generelle trivsel.
  • Det er vigtigt, at folkeskolen og eliteidrætten arbejder tæt sammen for at understøtte og skabe sammenhæng i idrætselevernes talentudvikling og skolegang
  • Langt hovedparten af eleverne i talentidrætsklasserne er villige til at gøre en ekstra indsats for at sikre progression i deres udvikling.
  • Idrætsklassen forbereder talenterne på livet som eliteudøvere ved at bringe en række aktører med betydning for atleternes liv og læring sammen i en integreret talentudviklingsmodel.

 

Idrætsklasserne er rigtig gode til at forene talentudvikling med skolegang og få idrætseleverne til at føle sig forpligtede til at tage ansvar for både deres sportslige og skolefaglige udvikling. Samtidig ser vi, at samarbejdet mellem folkeskole og eliteidræt skaber sammenhæng i idrætselevernes hverdag og giver dem et godt grundlag for at satse på eliteidrætten. Vel at mærke uden at det bliver på bekostning af deres skolegang og videre uddannelse. Idrætsklassernes læringsmiljø giver således også folkeskolen nye perspektiver på, hvordan man kan få motiverede elever i udskolingen” siger lektor Jens Christian Nielsen, der er medforfatter til rapporten.

 

 

 

 

 

Hos Kolding Elite, der arbejder med talentudviklingen via eliteidrætslinjen, er der glæde over de interessante konklusioner i den foreløbige rapport. Udover eliteidrætselevernes sammenhæng i hverdagen, skolemæssige- og sportslige udvikling åbner forskeren bag rapporten op for en ny vinkel, ved at konkludere, at idrætsklassernes læringsmiljø giver folkeskolen nye perspektiver på, hvordan man kan få motiverede elever i udskolingen.

 

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Christian Haugk udtrykker sin tilfredshed med rapporten: ”Jeg glæder mig rigtig meget over delresultaterne og hæfter mig særligt ved, at ordningen lykkes med at give eleverne redskaber til at strukturere deres dagligdag, og tage ansvar for egen læring både skolemæssigt og sportsligt. Eleverne får herudover et dannelsesmæssigt udbytte, som de kan bruge gennem resten af livet. Så alt i alt bidrager eliteidrætssatsningen og de unges engagement til et løft af elevernes forudsætninger for at begå sig bedst muligt videre i livet

Han suppleres af Eliteidrætsrådets formand Ole Alsted: ”Det er dejligt, at vi bliver bekræftet i, at vores indsats for talentarbejdet bærer frugt, og at samarbejdet med klubberne bidrager til et godt skolemiljø, der kan sikre vindere både på og udenfor banen”.

 

 

For nærmere information kontakt:

Børne- og Uddannelsesudvalgets formand Christian Haugk: 21 46 62 66

Eliteidrætsrådets formand Ole Alsted: 30 60 09 87

Artiklen er publiceret 09. april 2015
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey