Trekantområdet vil have særlig fokus på tre områder: kulturmetropol, det internationale og innovation.

Trekantområdet Danmark

Trekantområdet Danmark er en udviklingsorganisation bestående af de seks kommuner, Middelfart, Fredericia, Vejen, Kolding, Billund og Vejle. Organisationen har til formål at styrke samarbejdet omkring erhverv og uddannelse, kultur, planlægning og transport i Trekantområdet.

Samarbejdet mellem de seks kommuner i Trekantområdet intensiveres nu. En ny fælles strategi for hvordan der i fremtiden skal skabes vækst i Trekantområdet er klar.

De seks borgmestre i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle er enige om en ny ambitiøs vækststrategi, hvor de seks byer i fremtiden skal fortsætte og forstærke deres samarbejde omkring byudvikling, infrastruktur, kultur og erhvervsudvikling. Samtidig bliver der sat særligt fokus på at placere Trekantområdet i førerfeltet på tre områder: kulturmetropol, det internationale og innovation.

"Med strategien viser vi, at vi samarbejder, og at vi har lyttet til de mange input fra erhvervslivet, der har udtrykt ønske om, at vi skulle arbejde mere sammen. Vi styrker erhvervssamarbejdet, vi styrker iværksætteriet, og vi styrker samarbejdet omkring kultur, så vi kan blive en kulturmetropol", siger Jørn Pedersen, borgmester i Kolding og formand for Trekantområdet Danmark.

Trekantområdet skal i fremtiden udvikle sig til en kulturmetropol. Via markante kultursatsninger f. eks inden for musical og design skal Trekantområdet skabe kultur i verdensklasse og samtidig skabe et attraktivt byliv, der kan fastholde og tiltrække virkelystne borgere.

Trekantområdet skal være Danmarks internationale region. Vi skal som region være åbne overfor verden både for at kunne udnytte de globale vækstmuligheder og for at placere os selv på verdenskortet. Det skal være attraktivt for internationale virksomheder og mennesker at være i Trekantområdet.

Trekantområdet skal være Danmarks entreprenante centrum. Innovation og iværksætterkulturen skal styrkes, så vi bliver en magnet for nyskabende virksomheder og det sted i Danmark, hvor virkelysten er størst. Det indebærer en massiv satsning for at fremme innovation og entreprenørskab på alle niveauer – i uddannelser, kommuner og virksomheder.

For at blive toneangivende på de tre områder skal Trekantområdet være Danmarksmester i samarbejde – mellem kommunerne og mellem virksomhederne, men specielt på tværs af skellet mellem den offentlige og private sektor. Sidst men ikke mindst, skal Trekantområdets mange styrker og muligheder i fremtiden synliggøres både lokalt, nationalt og internationalt. Målet er, at Trekantområdet skal fremstår som et samlet hele med alt, hvad området har at tilbyde.

"Vi skal fremstå som en samlet storby med alle vores mange gode tilbud for at tiltrække de unge og højtuddannede til området. I fremtiden kan arbejdskraft og studerende lige så godt komme fra udlandet og vores erhvervs vækst skal internationaliseres. Jeg er ikke i tvivl om, at samarbejdet vil afspejle sig i reelle handlinger, forklarer Jørn Pedersen.

Erhvervslivet er klar til samarbejde for trekantområdet.

"I en global verden er det vigtigt at have en synlig identitet - en identitet som får verden til at komme til os. En sådan identitet kræver et stærkt Trekantområde, hvor vi udnytter de muligheder og synergier, der ligger i samarbejdet", siger Flemming Paasch, CEO, EasyFood A/S, Kolding

"TREFOR ser meget positivt på Trekantområdets nye fælles vækststrategi. Vi støtter op om de vækstmuligheder og skabelse af nye arbejdspladser, som der er i planen, og den er helt i tråd med TREFORs nye koncernstrategi og vores ønske om værdiskabelse i Trekantområdet. Vi har i forvejen et meget godt samarbejde med såvel den offentlige sektor som private virksomheder i området, og vi noterer med glæde, at den del skal styrkes", supplerer Knud Steen Larsen, adm. direktør TREFOR

Den nye strategi er nu på vej igennem de seks byråd, og de næste par måneder vil der blive arbejdet på at finde de helt rigtige samarbejdsformer.

Artiklen er publiceret 21. marts 2013
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey