Den 4. februar 2014 blev den afsluttende konference i det europæiske SEEING-projekt afviklet i Bruxelles, hvor projektets resultater, erfaringer og anbefalinger blev præsenteret.

 

SEEING står for Social Economy Enterprises for Innovation and Growth og er et projekt med fokus på, hvordan man kan udvikle regionale og lokale strategier for såkaldte socialøkonomiske virksomheder. Disse virksomheder fremmer social innovation og økonomisk vækst ved at inkludere personer fra udsatte grupper på arbejdsmarkedet. På denne måde løfter virksomheden et socialt ansvar, samtidig med at den tjener penge.

Projektets samarbejdspartnere er fra Danmark, Belgien og Storbritannien. I Danmark er Kolding Kommune hovedpartner sammen med VirksomhedsNetværket, Merkur Andelskasse og Det Syddanske EU-Kontor.

 

 

Ifølge Mette Østergaard Nielsen, projektleder i social- og sundhedsforvaltningen i Kolding Kommune samt tovholder for de danske partnere i projektet, har SEEING-projektet gjort det muligt at lægge ekstra ressourcer i udviklingen af arbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Projektet har givet rum til at reflektere over, hvad der tidligere er blevet gjort på dette område, og hvordan der kan arbejdes med området fremadrettet.

Ud over nye idéer og inspiration i forhold til fremme af mulighederne for socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune har det ifølge Mette Østergaard Nielsen været meget givende at indgå i et samarbejde på området med andre europæiske projektpartnere. Projektet har skabt et større netværk, og samarbejdet har givet en forståelse for de forskelle og ligheder der er i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder på tværs af landegrænser.

 

 

I forlængelse af SEEING-projektet afholder Kolding Kommune et inspirationsseminar "Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte", som finder sted den 24. februar 2014. Her kan virksomheder, organisationer, offentligt ansatte, frivillige, iværksættere og andre med interesse i området lære mere om Kolding Kommunes erfaringer fra projektet.

Materiale fra den afsluttende konference og yderligere information om SEEING-projektet kan findes på projektets hjemmeside.

 

Mandag den 24. februar er der inspirationsseminar i Kolding. 

 

Seminaret henvender sig til alle; virksomheder, organisationer, offentligt ansatte,
erhvervsorganisationer, frivillige, iværksættere eller andre som kan se, at de kan spille
en rolle i at udvikle jobs til de mest udsatte borgere i vores region.

 

 

 

 

Artiklen er publiceret 07. februar 2014
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey