customfield-39-missing-image

29. December 2016
Sådan kommer du af med dit fyrværkeriaffald.

 

customfield-39-missing-image

22. December 2016
Ny motorvejstilslutning – spærring af Ødisvej

 

customfield-39-missing-image

22. December 2016
Plan- og Boligudvalget vedtog den 12. december 2016 lokalplan 1113-71, Ved Skolevej – Lunderskov Efterskole med virkning for området mellem Skolevej og jernbanen, samt Dollerup Engsø og Dollerupparken.

 

customfield-39-missing-image

21. December 2016
Det bliver den nuværende skolechef, Lars Svenson, fra Aabenraa Kommune, der fremover skal svinge taktstokken på skoleområdet i Kolding. Han begynder 1. februar.

 

customfield-39-missing-image

21. December 2016
Kan du med få ord fortælle nye medarbejdere, hvordan kulturen er på jeres arbejdsplads? På de fleste arbejdspladser er der masser af skrevne og ikke mindst uskrevne regler for hvordan man opfører sig. Workshop om kulturmøde onsdag 11. januar 2017, KUC, Ågade 27 i Kolding.

 

20. December 2016

 

customfield-39-missing-image

19. December 2016
Nedlægge en del af den private fællesvej Gråcksvej

 

customfield-39-missing-image

19. December 2016
Kloaksystemet i Rebæk skal renoveres, så regnvand og spildevand føres bort i separate ledninger. Ligesom ved tilsvarende renoveringer andre steder i kommunen betaler fællesskabet via BlueKolding for de fælles kloakledninger og renseanlæg, mens grundejerne ifølge loven selv skal betale for tilslutningen på egen grund.

 

customfield-39-missing-image

19. December 2016
Borgerne i Kolding Kommune er gode til at sortere affald fra til genbrug, men julen giver ekstra affald.

 

customfield-39-missing-image

19. December 2016
Plan- og Boligudvalget har den 12. december 2016 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 44 i Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan 0813-72 for området mellem Lykkegårdsvej og hans Becks Vej, og Højskolevej Drachmannsvej.

 

customfield-39-missing-image

15. December 2016
Den 1. januar 2017 overtager Kolding Kommune Center for Senhjerneskade, Sjællandsvej 3, 6000 Kolding, der frem til den 31. december 2016 er drevet af Region Syddanmark.

 

customfield-39-missing-image

15. December 2016
Ekstra skraldesæk på vej

 

customfield-39-missing-image

15. December 2016
Plan- og Boligudvalget har den 12. december 2016 vedtaget tillæg 59 og lokalplan 1.10.2-01 tillæg 1 til lokalplan 1.10.2 for et område beliggende ved Søegårdsvej i Lunderskov.

 

customfield-39-missing-image

14. December 2016
En invitation til lidt julefortællinger, æbleskiver og gløgg, gik rent hjem blandt kommunens unge med international baggrund.

 

customfield-39-missing-image

14. December 2016
Ukendte svindlere har forsøgt at købe varer i Kolding Kommunes navn ved at bruge kommunens ean-numre og bede om at få regningen sendt til kommunen. Svindlerne har også fået lavet Kolding Kommune-stempler. Virksomheder, netbutikker og forretninger opfordres til at være opmærksomme på mulig svindel.

 

customfield-39-missing-image

14. December 2016
Plan og Boligudvalget har den 12. december 2016 vedtaget tillæg 60 til Kom-muneplan 2013-2025 og lokalplan 1014-54 med virkning for området syd for Geografisk Have.

 

customfield-39-missing-image

13. December 2016
Julepynten på plejecentret Kongebrocentret dannede en flot baggrund tirsdag formiddag, da seniorudvalgsformand Søren Rasmussen sammen med beboeren Birgit Søgaard stak spaden i jorden, og markerede at udvidelsen af plejecentret nu er i gang.

 

customfield-39-missing-image

13. December 2016
Nedlæggelse af offentlige vej og parkering, Kongebrogade og Holmsminde

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey