Det velholdte bindingsværkshus Haderslev 29 i Christiansfeld blev opført i 1923-1925.
Den stolte ejer Vibeke Helsinghoff glæder sig over hæderen sammen med tømrer John Christensen, t.v., som har stået for en del af den vellykkede restaurering, borgmester Jørn Pedersensen og Vibeke Helsinghoffs nuværende mand Ole M. Olsen.

Om Historiske Huse

Historiske Huse er et strategisk samarbejde mellem Foreningen Bevaringsværdige Bygninger og Bygnings Frednings Foreningen, BYFO. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Med optagelsen på UNESCOs verdensarvliste er Christiansfeld for alvor blevet kendt for sin rige kulturarv. Mandag fik kulturarven endnu et skulderklap, da det smukke bindingsværkshus på adressen Haderslevvej 29 i Christiansfeld blev tildelt en bronzeplakette af foreningen Historiske Huse.

Som en af de første bygninger i Danmark modtager ejendommen Haderslevvej 29 plaketten med teksten ”Bevaringsværdig – Danmarks Kulturarv." Hæderen skal være med til at sætte fokus på den del af vores kulturarv, som udgøres af bevaringsværdige huse med særlige arkitektoniske kvaliteter.

Huset med navnet Aalykke er kendt som en arkitektonisk og håndværksmæssig perle, som mange standser op for at beundre og fotografere. Huset har status som bevaringsværdig i klasse 1 og modtog i 2006 den daværende Christiansfeld Kommunes arkitekturpris for den gennemførte restaurering - se nye og historiske fotos af huset på Bygningskultur Danmarks facebookside.

Aalykke blev opført i årene 1923-1925 af bygmester Matthias From med Matthias Gydesen som arkitekt.

Huset blev bygget som en slags showroom, da Matthias From gerne ville kunne vise forskellige håndværk til sine kunder. I nogle rum er der f.eks. stuk, i pejsestuen er der bræddeloft dekoreret med små malede blomster og blade, og i stueetagen er der gulve i forskellige materialer.

Omfattende renovering

Den nuværende ejer Vibeke Helsinghoff købte sammen med sin nu afdøde mand huset i 1990. Parret har bortset fra nyt køkken og badeværelse selv stået for omfattende renovering af huset både udvendigt og indvendigt. Bl.a. blev vestgavlen, som i 1957 var blevet nedrevet og muret op i almindelig sten, i 1999 genopført i bindingsværk.

”Selvfølgelig har der været udfordringer med materialevalg og ansøgninger osv., og det har været et stort arbejde, men det blev vores hobby,” fortæller Vibeke Helsinghoff.

Øget fokus på den byggede kulturarv

I alt er der registreret 365.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ud af dem er de 9.000 fredede.

”Siden 2009 har ejerne af fredede bygninger haft mulighed for at opsætte en plakette, der har fortalt forbipasserende, at deres hus var værdifuld kulturarv. Med lanceringen af en tilsvarende plakette til bevaringsværdige bygninger er det vores ambition at skabe begejstring og øge opmærksomheden omkring en overset del af vores byggede kulturarv,” siger Birthe Iuel, formand for Historiske Huse, og fortsætter:

”Historiske bygninger giver ikke kun identitet til dem, der ejer og bruger bygningerne, men også til det lokalområde, bygningerne indgår i. Hvert eneste historiske hus fortæller med sin arkitektur og sit materialevalg om lokal byggeskik. Derudover bidrager fortællingen til forståelsen og afdækningen af samfundsudviklingen lokalt.”

For at få lov at sætte plaketten på sit hus, skal man indsende en ansøgning til Historiske Huses ekspertpanel, der vurderer, om det enkelte hus besidder tilstrækkelige arkitektoniske kvaliteter, og at disse er bevaret i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur eller byggeskik. Håbet er at inspirere andre ejere til at gøre en ekstra indsats for deres huse.

Artiklen er publiceret 20. marts 2017
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey