Hvis du flytter til udlandet, kan det have betydning for dine pensioner og forsikringerne i dem

https://www.borger.dk/Sider/Arbejdsmarkeds--og-individuel-pension-til-udlandet.aspx?KommuneKode=621

Skrevet af Beskæftigelsesministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey