Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til integrationsydelse

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Integrationsydelse

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey