Folketinget vælges for fire år. Seneste folketingsvalg fandt sted den 5. juni 2019

https://www.borger.dk/sider/Om-folketingsvalg.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey