Behandling af psykiske lidelser kan foregå i distriktspsykiatrien eller på et psykiatrisk sygehus

https://www.borger.dk/sider/Psykiatriske-sygehuse-og-distriktspsykiatrien.aspx

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey