Oftest kan alle danske statsborgere over 18 år med bopæl i landet stemme og opstille til valg

https://www.borger.dk/sider/Stemmeret-og-valgbarhed-til-folketingsvalg.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey