Aktive ældre

Mangler du kontakt med andre ældre, uanset om det er pensionister eller efterlønnere, eller har du lyst til at være frivillig på seniorområdet?

Spredt ud over hele Kolding Kommune findes der masser af muligheder for at deltage eller involvere sig i aktiviteter for ældre. Nogle af tilbuddene skal man søge om, andre steder kan man bare møde op.

Mangler du kontakt med andre ældre uanset om det er pensionister eller efterlønnere eller har du lyst til at være frivillig på seniorområdet? Kontakt det enkelte aktivitetshus eller center og hør nærmere.


Dagtilbud i aktivitetscenter for visiterede brugere

Har du brug for hjælp, omsorg og støtte og også gerne vil deltage i socialt samvær og aktivitet med andre, kan du søge om at få et aktivitetstilbud på et af vores aktivitetscentre. Det kan også være, at du skal have hjælp til at få struktur på hverdagen, eller dine pårørende har brug for aflastning.

Du skal søge om at få et aktivitetstilbud ved Senior- og Sundhedsrådgivningen. Efter bevilling af aktivitetstilbuddet vil aktivitetskoordinatoren kontakte dig så I kan beskrive et formål med tilbuddet samt oplyse dig om hvilket aktivitetscenter du kan komme på.

I aktivitetscentret, vil personalet støtte dig og de øvrige brugere til at bruge jeres egne ressourcer bedst muligt. Det sker blandt andet ved, at I kan komme med forslag til aktiviteter.

Aktiviteterne foregår i mindre grupper mellem kl. 10.00 og 16.00, fra 1 til 3 gange om ugen. Det er gratis at komme i aktivitetscentret, men du skal selv betale for forplejning, eventuelle arrangementer og materialer.

Når formålet med aktivitetstilbuddet er opnået, kan der blive tale om, at du derefter skal benytte et af de brugerstyrede tilbud i stedet for. Hvis du skal det, vil personalet og aktivitetskoordinatoren hjælpe dig med at finde et nyt tilbud.

Du kan søge om bevilling af kørsel til det bevilgede aktivitetstilbud hos rådgiver i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Du skal selv betale for kørslen, der bliver sendt en regning med girokort til dig hver måned.

Der findes aktivitetstilbud på følgende aktivitetscentre:

  • Aktivitetscenter Olivenhaven, Munkevænget 10, 6000 Kolding,
  • Aktivitetscenter Kongebrocentret, Kongebrocentret 1-4, 6070 Christiansfeld.

Vil du vide mere om visterede tilbud på aktivitetscentre kan du læse pdfpjecen2.66 MB.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey