Omsorgskørsel - kørsel til aktiviteter i kommunale centre og til foreninger godkendt af Seniorudvalget.

Du kan søge Kommunen om støtte til kørsel, hvis du har en varig sygdom, der forhindrer dig i at klare egen transport eller benytte offentlig transport til aktiviteter i aktivitets- og plejecentre, pensionistforeninger, handicaporganisationer, med mere.

Du kan søge om transport til kommunens aktivitets- og plejecentre og til arrangementer i foreninger, som er godkendt af Seniorudvalget - for eksempel pensionistforeninger, ældreklubber samt handicaporganisationer. Derudover kan der ydes transport til visse former for undervisning under oplysningsforbundene.

Ægtefælle/samlever kan deltage i kørselsordningen, ligesom du kan tage en ledsager med, når dennes hjælp er påkrævet.

Du kan få yderligere information og søge om at blive optaget i ordningen ved henvendelse til Senior- og Sundhedsrådgivningen. 

Du skal selv betale et fast beløb pr. tur, hvis du får bevilget kørsel. Taksten fastsættes en gang årligt af Byrådet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey