Selvtræning for folkepensionister

Før du må træne skal du underskrive en erklæring om træning på eget ansvar. Den kan printes fra dette link.

pdfErklæring om selvtræning.pdf34.09 KB

Selvtræning kan foregå på udvalgte plejehjem og aktivitetshuse efter nærmere aftale med pågældende brugerråd/ bruger-pårørenderåd og efter nedenstående retningslinjer.

Retningslinjer for anvendelsen af træningsfaciliteter på plejehjem og aktivitetshuse i Kolding Kommune

Kolding Kommune har efter Servicelovens § 79 mulighed for at iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. På dette lovgrundlag har Seniorudvalget besluttet, at træningsfaciliteter på kommunens plejehjem og aktivitetshuse, uden forudgående visitation, gøres tilgængelige for pensionister med henblik på aktiverende eller forebyggende træning. Har du brug for en let hånd i fm. selvtræning, er der mulighed for at komme på et tidspunkt, hvor der er en frivillig tilstede.

 

Retningslinjer for anvendelsen af træningsfaciliteter på plejehjem og i aktivitetshuse er fastsat nedenfor.

  1. Målgruppen er folkepensionister, hvor anvendelsen af træningsfaciliteterne har et aktiverende og/eller forebyggende sigte.

  2. Personer der ønsker at anvende træningsfaciliteterne skriver forud for ibrugtagning under på, at træning foregår på eget ansvar. Der er mulighed for at få instruktion ved en fysioterapeut på bestemte tidspunkter de enkelte træningssteder.

  3. Tidspunkter, hvor der er adgang til træningsfaciliteter fremgår på det enkelte træningssted. Det forudsættes, at forholdene på pågældende plejehjem/aktivitetshus muliggør træningen og at driften af pågældende plejehjem/aktivitetshus ikke påvirkes unødigt heraf.

  4. Adgang til træningsfaciliteter på plejehjem og i aktivitetshuse forudsætter ressourcer i brugerråd der modsvarer den arbejdsbyrde der er forbundet med opgavevaretagelsen.

  5. Instrukser til træningsmaskiner skal være tilgængelige. Af instruksen fremgår tydeligt, hvis træningsmaskinen, af belastningsmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde, ikke må anvendes af målgruppen.

  6. Ovenstående retningslinjer opretholdes af brugerrådet på pågældende plejehjem/aktivitetshus.

  7. Brugerrådet er, i samspil plejehjemslederne, fysioterapeuten og aktivitetskonsulenterne, ansvarlig for iværksættelsen af ovenstående i forhold til specifikke forhold på pågældende plejehjem/aktivitetshus.

Der er mulighed for selvtræning på følgende plejehjem/aktivitetshuse:

Aktivitetshus Lindely, Lindegade 2, 6580 Vamdrup,

mandage kl. 07.00 - 09.30 og 14.00 - 17.30
tirsdage kl. 15.30 - 17.30
onsdage kl. 07.00 - 11.30 og 15.30 - 17.30
torsdage kl 07.00 - 09.30 og 14.00 - 17.30
fredage kl. 15.30 - 17.30
lørdage kl. 07.00 - 11.30

Instruktion fredag kl. 13.00 efter forudgående aftale - kontakt Brugerrådet

Kontaktpersoner:

Bente E. Sørensen, tlf. 6095 7190
Erling Lykke Sørensen tlf. 5188 4549

Aktivitetscenter Olivenhaven, Munkevænget 10, 6000 Kolding,

mandage kl. 9.00 - 11.30 og 14.30 - 15.45
onsdage kl. 13.00 - 15.45
fredage kl. 9.30 - 13.30

Instruktion torsdage kl. 8.30 efter forudgående aftale - kontakt Christian Møller.


Kontakt Brugerrådet:

Christian Møller tlf. 75 53 61 38

Lungeforeningen træner tirsdage og torsdage. Lungeforeningens kontaktpersoner skal kontaktes inden opstart.
Kontaktperson tirsdage Lonni Stuhr, tlf. 23 46 64 95 og torsdage Lis Kofoed, tlf. 61 30 55 88.

Brugerstyrede aktiviteter Kløverhuset, Kløvervej 12, kælderen, 6000 Kolding,

mandage kl. 10.00 - 11.00 balance/ballethold v/Ying. 
mandage kl. 11.00 - 13.00 Åben selvtræning.
tirsdage kl. 11.30 - 13.30
onsdage kl. 11.00 - 13.00
torsdage kl. 11.30 - 15.00
fredage kl. 10.00 - 13.00
lørdage kl. 11.30 - 12.30
søndage kl. 11.30 - 12.30

Instruktion efter forudgående aftale med Team hverdagstræning på tlf. 51 48 05 38 mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 9.00.

Kontakt Brugerrådet ved selvtræning:

Jytte Vad tlf. 30 43 22 48

Plejehjemmet Kirsebærhaven, Kirsebærvej 4, 6000 Kolding,

mandage kl. 08.00 - 09.30 og 15.30 - 17.30
tirsdage kl. 08.00 - 10.00 og 15.30 - 17.30
onsdage kl. 08.00 - 10.00 og 15.30 - 17.30
torsdage kl 08.00 - 09.00 og 15.30 - 17.30
fredage kl. 08.00 - 11.00

Instruktion tirsdage kl. 12.30 efter forudgående aftale - kontakt centerleder.


Kontakt:

Centerleder Elise Jochumsen tlf. 76 32 54 40

Cuben, 6070 Christiansfeld

mandage kl. 12.00 - 14.30
onsdage kl. 10.00 - 14.00 (10-11 selvtræning v. frivillig)
torsdage kl. 12.00 - 14.30
fredage kl. 8.30 - 12.00 (selvtræning v. frivillig + alm. selvtræning samtidig)

Instruktion mandage kl. 13.30 efter forudgående aftale.

Kontakt:

Instruktion efter forudgående aftale med Team hverdagstræning på tlf. 29 29 35 92 mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 9.00.

Kontaktperson Anne-Marie Føns

Huset Storegade, Storegade 3 , 6640 Lunderskov

mandage kl. 07.30 - 12.00
tirsdage kl. 09.00 - 12.00
onsdage kl. 07.30 - 11.00
torsdage kl. 09.00 - 12.00
fredage kl. 08.00 - 09.00

Der er frivillige til stede på alle hold, hvorfor man skal kontakte kontaktpersonerne, inden man kan starte, for at høre om der er plads.

Instruktion torsdage kl. 13.30 efter forudgående aftale.

Kontakt:

Hans Erik Philipsen, tlf. 40 83 43 96

Der vil være annonce ved de respektive træningslokaler om næste instruktionstid af fysioterapeut.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Jobcenter Kolding
Jobcenter Kolding

Jobcenter Kolding har ansvaret for den samlede arbejdsmarkedsindsats i Kolding Kommune.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Integration og flygtninge
Integration og flygtninge

Få mere viden om dine muligheder, hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland

 

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Arbejdsløshedsdagpenge
Arbejdsløshedsdagpenge

Tilmeld dig jobcenter - meld dig ledig på jobnet.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Kontanthjælp-uddannelseshjælp
Kontanthjælp-uddannelseshjælp

Hvis du i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Sygedagpenge
Sygedagpenge

Bliver du syg, kan du have ret til sygedagpenge.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Job på særlige vilkår
Job på særlige vilkår

En anden indgangsvinkel til arbejdsmarkedet.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey