Kørselsordning for handicappede kan foregå i liftbus

Handicapkørsel med Sydtrafik - kørsel til fritidsformål

Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelseshandicappede borgere over 18 år, der ikke er i stand til at benytte de almindelige busser.

Borgere, hvor synet er nedsat til 6/60 eller derunder, kan også blive visiteret til handicapkørsel. Det er svarende til kriterierne for optagelse i Dansk Blindesamfund. Borgere med en synsrest på over 6/60 kan komme i betragtning ud fra en konkret, individuel vurdering, hvis synsnedsættelsen kompliceres af andre funktionstab.

Kørselsordningen er for borgere i den jyske del af Region Syddanmark. Ordningen gælder kørsel til fritidsformål, altså besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

Du søger ved at bruge skemaet i selvbetjeningsboksen. 

Kontakt Senior- og Sundhedsrådgivningen for yderligere oplysninger.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey