Der høres musik i daghjemmet.

Hvis du vil vide mere om daghjem kan du læse pjecen:

Daghjem i Kolding Kommune4.5 MB

Daghjem for borgere med demens findes flere steder i kommunen

Kolding Kommune tilbyder daghjemstilbud for borgere med demens, der har behov for at være i en lille overskuelig enhed tilpasset demensramtes behov og som kan drage nytte af daghjemmets miljø. For de pårørende er det et tilbud om aflastning.

Det visiterede tilbud er et dagtilbud på hele hverdage. Borgeren ansøger om et visitere  tilbud ved demenskonsulenten.

Der er følgende daghjem i kommunen:

  • Daghjemmet Munkensdam, Tøndervej 102, 6000 Kolding
  • Daghjemmet Birkebo, Skovvænget 11 A, 6070 Christiansfeld


Hvilket daghjem man tilbydes, vurderes efter samtale med demenskonsulenten.

Der er egenbetaling på opholdet i daghjemmet. Dette beløb dækker bl.a. formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe.

Der kan søges om bevilling af kørsel til daghjemmet. Der er egenbetaling for transporten og beløbet opkræves månedsvis sammen med betaling for daghjemmet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey