En hånd at holde i kan være trygt

 

Borgere med demens mister mange evner i sygdommens forløb

Demens er fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen mere og mere i takt med, at sygdommen udvikler sig. De mest udbredte former for demens er Alzheimer-typen og multiinfarkt demens. Den sidste skyldes mange små blødninger eller blodpropper i hjernen.

 

Både kort- og langtidshukommelsen rammes ved demens.

 

Såvel evnen til at udtrykke sig sprogligt som at forstå andre bliver gradvist forringet.

 

Evnen til at tænke abstrakt og tyde sanseindtryk forringes, og selv almindelige dagligdags handlinger kan blive umulige at udføre for den demensramte, f.eks. at spise selv, tage tøj på og gå på toilettet.

 

Personligheden forandres og det kan blandt andet vise sig ved rastløshed, indesluttethed, aggressivitet, angst, utryghed og uro. Nogle demensramte kan ikke finde hjem igen, hvis de forlader hjemmet.

 

Der forskes i at udvikle medicin, som kan helbrede eller afbøde virkningerne af demens, men der er endnu ikke entydigt positive resultater af medicinsk behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey