En hånd at holde i er altid rart

 

Det er nødvendigt med en klart formuleret indsat for at hjælpe borgere med demens og deres pårørende

Problemerne for borgere med demenssygdomme og deres pårørende er så specielle, at det er nødvendigt med en helt klart formuleret indsats over for dem.

 

Borgere med demens vil i vidt omfang være afskåret fra at tage imod de almindelige tilbud til ældre, som Kolding Kommune og private organisationer står for. Det gælder brug af ældrecentre, cafeterier, deltagelse i busudflugter, arbejde på værksteder osv.

 

Borgere med demens afskæres fra at tage mod tilbuddene. Det betyder næsten altid, at også ægtefællen ikke kan benytte dem. Med mindre vi gør noget for at hjælpe dem!

 

Det kræver andre rutiner og holdninger samt en mere målrettet uddannelse at arbejde med mennesker, der lider af demens, end med andre ældre.

 

Udviklingen i ældrepolitikken i hele det danske samfund de senere år bygger på den holdning, at ældre har et reelt ansvar for deres eget liv. Det indebærer også, at man har lagt formynderiet på f.eks. plejehjem væk i videst muligt omfang. Men borgere med demens kan ikke i samme omfang som andre ældre forvalte deres personlige frihed. Det sætter ofte de pårørende og de sociale myndigheder i et dilemma.

 

Kolding Kommune har derfor formuleret en decideret politik for demensområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey