Husker du, så glemmer jeg det ord for ord.

Plejetestamentet bruges til at fortælle andre om, hvordan dit liv har været, og hvordan du gerne vil behandles, hvis du ikke selv kan fortælle det.

Du kan oprette et plejetestamente, hvis du har fået konstateret demens, og du har nogle ønsker til din fremtidige pleje og omsorg.

Nogle mennesker, der rammes af en demenssygdom, vil langsomt miste kontrollen over deres eget liv. Det kan virke ubehageligt at tænke på, at andre på et tidspunkt skal træffe beslutninger om de helt almindelige hverdagsting, der betyder meget for ens daglige trivsel.

Det kan derfor være en god ide at formulere, hvad der er vigtigt for én – og hvordan man ønsker at blive plejet, når/hvis man ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv.

Dine ønsker for fremtiden kan du nedskrive i et plejetestamente. Det kan give tryghed at vide, at ens vaner og rutiner er kendt af dem, der på et tidspunkt eventuelt skal handle på ens vegne.

Kolding Kommune har udarbejdet et skema med en række spørgsmål, som du kan bruge som inspiration til at oplyse om dine daglige vaner og rutiner.

Hvis du har kontakt med en af Kolding Kommunes demenskonsulenter, kan du tale med vedkommende om plejetestamentet. Testamentet kan herefter sammen med andre private oplysninger blive opbevaret i den elektroniske journal, som kommunen har.

Plejetestamentet er ikke kun for mennesker, der lider af en demenssygdom. Alle, der gerne vil skrive sine ønsker til fremtiden ned, kan benytte plejetestamentet eller lade sig inspirere af det. Plejetestamentet skal i disse tilfælde opbevares privat.

Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne ser, at din dagligdag skal være, hvis du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv.

Formålet med et plejetestamente er:

  • At give dig en mulighed for at få indflydelse på dit eget liv i fremtiden ved i god tid at udtrykke dine ønsker til den fremtidige omsorg, pleje og boligsituation.
  • At aflaste de pårørende i forhold til at træffe svære beslutninger.
  • At plejepersonalet kan give en bedre og mere værdig pleje, fordi de kender dine ønsker.
  • At skabe ro og tryghed og dermed være med til at forebygge eller mindske brugen af magt.

Et plejetestamente kan udformes på mange forskellige måder. Det behøver ikke at være skriftligt. Du kan vælge at indtale det på bånd eller video/dvd. Plejetestamentet skal heller ikke bevidnes af nogen anden person.

Det skyldes blandt andet, at dit behov for pleje og omsorg kan ændre sig med årene. Du har heller ikke krav på at få tilgodeset alle ønsker. F.eks. kan et plejetestamente ikke bruges til:

  • At du på forhånd giver tilladelse til, at der må bruges magt, f.eks. i forbindelse med personlig pleje.
  • At du stiller krav om, hvor du vil bo. Du kan derimod udtrykke ønsker om, hvordan du gerne vil bo.
  • At du udtrykker ønske om ikke at modtage livsforlængende behandling i tilfælde af sygdom. Dette spørgsmål skal du drøfte med din læge.
  • At pålægge kommunen nye aktiviteter.

Ifølge Serviceloven, § 83, stk. 4 skal kommunerne vise respekt for indholdet af et plejetestamente:

"Kommunen skal i forhold til tilrettelæggelsen af pleje og omsorg mv. af en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden i forhold til bolig, pleje og omsorg"

pdfPlejetestamente - blanket til pdf56.3 KB

Her kan du finde yderligere information om plejetestamenter:

  • Alzheimerforeningens hjemmeside: www.alzheimer.dk
  • Socialministeriets vejledning: Diagnosen demens – og hvad så med fremtiden? Vejledningen kan købes i boghandelen.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey