Skip til hoved indholdet

Tilbud til mennesker med demens og deres pårørende

Demensfællesskab Lillebælt er et samarbejde mellem Kolding og Fredericia kommune. Vi ønsker i fællesskabet at skabe nye muligheder for mennesker med demenssygdom og deres pårørende – herunder mennesker med demens der oplever lette udfordringer på baggrund af sygdommen.

Åben Rådgivning

For at få en tid til en åben rådgivning ved en demenskonsulent, kan du ringe på tlf. 24 28 58 29.
Samtalen vil finde sted i Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6 i stueetagen (til venstre når du kommer ind).

Foredragsrække om demens målrettet borgere og pårørende

Program udkommer to gange årligt. Foredragsrækken er åben for alle interesserede.

Demenscafè

Et tilbud for mennesker med en demenssygdom og gerne ægtefællen. Deltagerne skal have en rimelig fysik og være selvhjulpne. Indhold: socialt samvær og frokost, udflugter, kultur, natur samt øvelser i motionslokale. Cafèdeltagerne mødes en gang om måneden i tre timer.

Pårørendegrupper

To grupper for ægtefæller til hjemmeboende borgere med demens.
En gruppe for voksne børn til hjemmeboende borgere med demens.
Indhold: socialt samvær, viden om demens samt støtte og vejledning.
Grupperne mødes en gang om måneden i to timer

Pårørendekurser

  • Ét kursus målrettet pårørende til borgere, som bor i eget hjem
  • Ét kursus målrettet pårørende til borgere, som bor på plejehjem

Formål: at pårørende får større viden og forståelse for demens samt hvordan samværet og kommunikationen med mennesket med demens kan styrkes. Formålet er desuden, at pårørende opnår forståelse for egen ændrede livssituation, opnår indsigt i egne muligheder for problemløs¬ning og redskaber til at mestre deres situation som pårørende. Kursusforløbet giver pårørende en mulighed for at danne netværk med andre, der er i en lignende situation.

Kurserne består af otte moduler af to timers varighed.

CST – Kognitiv stimulationsterapi

CST er et gruppetræningsprogram for mennesker med demens, som har til formål at aktivere, stimulere både mentalt og fysisk, at give samvær og gode oplevelser for deltagerne. Et CST-forløb består af 14 ugentlige møder af to timers varighed.

Herkules Klub

Herkulesklub er et visiteret tilbud med aktiviteter tilpasset borgere med en demenssygdom. Indhold: socialt samvær, aktiviteter, udflugter, morgenmad, frokost og kaffe. Der er egenbetaling for transport og forplejning.

Demenstræning

Der er 3 demenstræningshold i Kolding Kommune. Et på Lindely i Vamdrup, Kirsebærhaven i Bramdrupdam og på Sundhedscenteret i Kolding. Der trænes èn gang ugentligt.